Επιτυχία: είναι θέμα στρατηγικής και ομάδων συνεργασίας

Καθώς η απόδοση σε εταιρικό επίπεδο εξαρτάται από την ποιότητα των ομάδων της, στον Όμιλο της Sika η εταιρική διαχείριση, η εξέλιξη των εργαζομένων και η συστηματική συστηματική μεταφορά γνώσης είναι ύψιστης προτεραιότητας. Παγκοσμίως ο όμιλος αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων του κατά 2,3% (2015) και πλέον αριθμεί 17.281 άτομα. Η κατανομή των εργαζομένων ανά γεωγραφικές περιοχές έχει ως εξής:

  • Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αφρική (EMEA) 9.079 (2014: 8.708)
  • Βόρεια Αμερική 1.653 (2014: 1.488)
  • Λατινική Αμερική 2.437 (2014: 2.609)
  • Ασία/ Ειρηνικός Ωκεανός 4.112 (2014: 4.090)

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Το ηλικιακό εύρος των εργαζομένων της εταιρείας είναι μεγάλο: 16% των εργαζομένων είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών και 21% άνω των 50. Η Sika επιθυμεί να προσφέρει στους εργαζομένους της μακροπρόθεσμη προοπτική παραμονής τους εργασιακούς κόλπους της. Πάνω από το 95% των εργαζομένων έχουν σύμβαση αορίστου χρόνου και μόνιμα εργασιακά συμβόλαια. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας δημιούργησαν επιπρόσθετη αξία ύψους CHF 1.755 εκατομμυρίων το 2015 (2014: CHF 1.715 εκατομμύρια). Αυτό αντιστοιχεί σε καθαρή προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο CHF 103.000.

Εργατικό Δυναμικό με Εξειδίκευση και Δέσμευση

Διαθέτοντας συνεργατικό ύφος διαχείρισης, καθώς επίσης στοχευμένη ανάπτυξη και συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ατομικές ικανότητες των εργαζομένων της, η Sika προωθεί τις δεξιότητες και την πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας την επιχειρηματική εμπλοκή των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας.