Κεντρικά οργανωμένη έρευνα, τοπικά προσαρμοσμένες λύσεις

Οι κινητήριες δυνάμεις στον τομέα της Έρευνας & της Ανάπτυξης είναι πολύπλευρες. Από τη μια πλευρά, οι παγκόσμιες τάσεις, όπως η συνεχής επιθυμία για εύρεση αποτελεσματικότερων κατασκευαστικών μεθόδων, η ανάγκη για οικοδομικά υλικά που εξοικονομούν ενέργεια ή η αναγκαιότητα χρήσης ελαφρύτερων υλικών για τη βιομηχανία των μεταφορών, έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ερευνητική εργασία μας. Από την άλλη, λόγω των διαφοροποιήσεων που ενδέχεται να υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να γίνουν σημαντικές προσαρμογές προϊόντων για να ικανοποιούνται οι εκάστοτε ανάγκες.

Η στρατηγική του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Sika, βασίζεται στα κεντρικά και τα περιφερειακά τμήματα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά. Το κεντρικό τμήμα έρευνας, χειρίζεται τα μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα, παρέχει αναλυτικές υπηρεσίες και διαχειρίζεται την Έρευνα & την Ανάπτυξη για ολόκληρο τον όμιλο της Sika. Το δεύτερο τμήμα της στρατηγικής του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης είναι η τοπική προσαρμογή των προϊόντων, των λύσεων και των εφαρμογών. Τα τεχνολογικά κέντρα στην Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, είναι αντιμέτωπα με αυτή την πρόκληση.

Σε συνεργασία με τα περιφερειακά τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης, τα προϊόντα μας προσαρμόζονται στις τοπικές συνθήκες και τις μεμονωμένες ανάγκες των πελατών μας. Τα τοπικά τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης είναι υπεύθυνα για την εύρεση κατάλληλων τοπικών πρώτων υλικών για βελτιστοποίηση της παραγωγής προϊόντων επί τόπου στο έργο.

20 Παγκόσμια Τεχνολογικά Κέντρα, 18 Περιφερειακά Τεχνολογικά Υποστηρικτικά Κέντρα, πάνω από 60 Τοπικά Τεχνολογικά Κέντρα.