Το εμπορικό σήμα και όνομα της Sika είναι συνώνυμο της καινοτομίας, της ποιότητας και της εξυπηρέτησης και αποτελεί έναν ισχυρό δεσμό ανάμεσα στην εταιρεία και τους πελάτες της σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε μιλάμε για εργοτάξια, είτε για καταστήματα. Η πραγματική δύναμη όμως του ονόματος της Sika βασίζεται στους υπαλλήλους της, που δεσμεύονται να ικανοποιήσουν και να ξεπεράσουν τις προσδοκίες των συνεργατών και των μετόχων της. Το γεγονός ότι το ισχυρό όνομά μας αντιπροσωπεύει την τήρηση μιας υπόσχεσης, σηματοδοτεί το στόχο μας που είναι όχι μόνο η παροχή ποιότητας, καινοτομίας και εξυπηρέτησης, αλλά και η δημιουργία υπεραξίας για τους πελάτες μας.

Ποιότητα

Σε συνδυασμό με την καινοτομία και την εξυπηρέτηση, η ποιότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ταυτότητα του ονόματος της Sika. Η ποιότητα χαρακτηρίζει τα προϊόντα μας και αποτελεί ταυτοχρόνως έναν τρόπο μέτρησης των υπηρεσιών και των διαδικασιών, τόσο εντός της εταιρείας, όσο και εκτός αυτής. Περισσότερα

Καινοτομία

Η στρατηγική του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης της Sika, βασίζεται στα κεντρικά και τα περιφερειακά τμήματα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται αρμονικά. Το κεντρικό τμήμα έρευνας, χειρίζεται τα μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα, παρέχει αναλυτικές υπηρεσίες και διαχειρίζεται την Έρευνα & την Ανάπτυξη για ολόκληρο τον όμιλο της Sika. Περισσότερα