Σε συνδυασμό με την καινοτομία και την εξυπηρέτηση, η ποιότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους κινείται η ταυτότητα του ονόματος της Sika. Η ποιότητα χαρακτηρίζει τα προϊόντα μας και αποτελεί ταυτοχρόνως έναν τρόπο μέτρησης των υπηρεσιών και των διαδικασιών, τόσο εντός της εταιρείας, όσο και εκτός αυτής. Τα εξειδικευμένα χημικά προϊόντα του Oμίλου της Sika χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε εργοτάξια και στη βιομηχανία.

Η θεώρηση της Sika για την ποιότητα περιλαμβάνει τα εξής τρία σημεία: αυτή καθαυτή την ποιότητα του προϊόντος, την ποιότητα των σχέσεων με τους πελάτες και τους συνεργάτες της και την ποιότητα των υπηρεσιών. Η Sika αποτελεί προμηθευτή και συνεργάτη στην αγορά ταυτοχρόνως. Ο όμιλος προσφέρει στον πελάτη ολοκληρωμένες λύσεις που περιλαμβάνουν προϊόντα, συμβουλές και υποστήριξη επί τόπου στο έργο. Το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των υπαλλήλων της Sika στα εργοτάξια, τους σημαντικούς και μεγάλους πελάτες και το δίκτυο διανομής, καθώς επίσης και το παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παραγωγής και εμπορίας, συμβάλλουν στο συνδυασμό της αξιοποίησης πόρων και στην αποδοτική τους εφαρμογή.

Ένα σημαντικό τμήμα της πολιτικής της Sika είναι ο συνδυασμός της ποιότητας και της περιβαλλοντικής ευθύνης. Για εμάς, αυτό μεταφράζεται ως ευθύνη που φέρει κάθε υπάλληλος για τον καλύτερο χειρισμό των φυσικών πόρων, μέσω του σχεδιασμού των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών. Οι περισσότερες εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο της Sika έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001 και ISO 14001 εδώ και πολλά χρόνια. Υποστηρίζουμε πλήρως τις ποιοτικές και περιβαλλοντολογικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια που ορίζουν διάφορα ιδρύματα και συμβουλευτικές επιτροπές.

Το σύστημα διαχείρισης της Sika για τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και της ποιότητας των προϊόντων, συμμορφώνεται και με τις λεπτομερείς κατευθυντήριες οδηγίες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η επιτυχής πιστοποίηση σύμφωνα με την Οδηγία TS 16949, καθώς και οι πολυάριθμοι έλεγχοι εκ μέρους των πελατών μας, αποτελούν προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά για να ανήκει ένας προμηθευτής στην Κατηγορία Α, ιδιότητα που κατέχει η Sika σε σχέση με όλους τους κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων.