Ηγεσία και Αειφόρος Ανάπτυξη

Ένα εμπορικό σήμα για την Καινοτομία, την Ποιότητα και την Εξυπηρέτηση. Η Sika επιδιώκει συνεχώς να αξιοποιήσει το δυναμικό ανάπτυξης σε όλες τις αγορές-στόχους της για την επίτευξη ηγετικής θέσης στην αγορά και να δημιουργήσει βιώσιμη ανάπτυξη.

Όραμα  

Με υλικά για σφράγιση, συγκόλληση, στεγανοποίηση, ενίσχυση και προστασία φερουσών κατασκευών, η Sika στοχεύει στην ηγετική θέση στις ξεκάθαρα ορισμένες αγορές-στόχους της.

Οι αγορές – στόχοι της Sika είναι οι εξής:

  • Παραγωγή Σκυροδέματος
  • Ελαστική σφράγιση και συγκόλληση
  • Στεγανοποίηση
  • Υγρομόνωση Στέγης και Δώματος
  • Επίστρωση Βιομηχανικών Δαπέδων
  • Αποκατάσταση Κατασκευών
  • Βιομηχανία

Η Sika παρέχει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις που προάγουν την αποδοτικότητα, την ανθεκτικότητα και την αισθητική των κτιριακών κατασκευών, των έργων υποδομής και των οχημάτων, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη.