Βασικό στοιχείο της επιτυχημένης έρευνας και εξέλιξης της Sika είναι η στρατηγική εστίαση σε ξεκάθαρα και συγκεκριμένα πεδία εφαρμογών. Τα πεδία αυτά είναι: η σφράγιση, η συγκόλληση, η ενίσχυση, η στεγανοποίηση και η προστασία φερουσών κατασκευών στους τομείς της κατασκευής και της βιομηχανίας.

Σφράγιση

Η σφράγιση ελαχιστοποιεί τη ροή αερίων και υγρών μεταξύ κοιλοτήτων και διακένων, καθώς και τη διάχυση και μεταφορά θερμότητας ή ψύχους. Με τη μέθοδο αυτή, οροφές μεγάλων διαστάσεων, περίπλοκες σήραγγες, εύκολα φθαρτές δεξαμενές νερού και εξεζητημένες προσόψεις είναι ανθεκτικές και ανεπηρέαστες από βροχή και άνεμο, αντέχουν σε θερμοκρασιακές μεταβολές, γήρανση και δονήσεις. Συνεπώς ενισχύεται μακροπρόθεσμα η σωστή λειτουργικότητα των χώρων αυτών.

Συγκόλληση

Η συγκόλληση ενώνει όμοια ή διαφορετικής φύσης υλικά με τρόπο μόνιμο, ελαστικό και ασφαλή. Οχήματα, παράθυρα, ακόμα και στοιχεία σκυροδέματος βάρους πολλών τόνων συγκολλούνται κάνοντας χρήση νέων τεχνικών. Οι τεχνολογίες συγκόλλησης της Sika αυξάνουν την ασφάλεια των τελικών προϊόντων και προσφέρουν μεγαλύτερη σχεδιαστική ελευθερία. Αυτές οι εφαρμογές επιπλέον βελτιστοποιούν την παραγωγική διαδικασία, μειώνοντας τους χρόνους παραγωγής.

Ηχομονωτική Συγκόλληση

Σε σταθερά και κινούμενα αντικείμενα, η ηχομονωτική συγκόλληση μειώνει τις δονήσεις όλων των μηκών κύματος, έχοντας έτσι ως αποτέλεσμα λιγότερες αντηχήσεις και μεταδόσεις θορύβου σε φέρουσες κατασκευές και κοιλότητες. Ο θόρυβος στο εσωτερικό οχημάτων για παράδειγμα, είτε αναφερόμαστε σε αυτοκίνητο, λεωφορείο ή κρουαζιερόπλοιο, μειώνεται και έτσι αυξάνεται σημαντικά η άνεση των επιβαινόντων.

Ενίσχυση

Με τη μέθοδο αυτή ενισχύεται με συγκεκριμένο τρόπο η φέρουσα δυναμικότητα των κατασκευών που καταπονούνται στατικά ή δυναμικά. Η ενίσχυση βρίσκει εφαρμογή από τις ελαφριές κατασκευές των κασωμάτων των παραθύρων, έως τα διαχωριστικά στους αυτοκινητοδρόμους και τις γέφυρες σκυροδέματος. Οι λύσεις ενίσχυσης ισχυροποιούν τις υφιστάμενες και βελτιστοποιούν τις νέες φέρουσες κατασκευές.

Προστασία

Η προστασία επεκτείνει την ανθεκτικότητα των φερουσών κατασκευών και διατηρεί την όψη νέων και ανακαινισμένων στοιχείων. Οι λύσεις της Sika εγγυώνται μακροπρόθεσμη προστασία των κατασκευών από σκυρόδεμα και μέταλλο, ενάντια σε περιβαλλοντικές και χημικές επιθέσεις, μόλυνση και πυρκαγιά.