Αναδυόμενες Αγορές και Εκπαιδεύσεις

Ιδιαίτερα κρίσιμες για τη Sika είναι οι αναδυόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής, της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και περιοχών της Ασίας. Για να επωφεληθεί από τη δυναμική σε αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, η εταιρεία βασίζεται σε οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την πρώιμη ανάπτυξη της αγοράς. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών ανοίγουν το δρόμο για την εισαγωγή νέων, πιο αποδοτικών τεχνολογιών και βελτιώνουν τη διείσδυση στην αγορά.

Στρατηγική

Δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης σε σαφώς καθορισμένες αγορές μέσω νέων προϊόντων, οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων, καθώς και στοχευμένων εξαγορών. Βασική στρατηγική είναι η επικέντρωση στα βασικά πεδία εφαρμογών-σφράγιση, συγκόλληση, ηχοαπόσβεση, ενίσχυση και προστασία - και στις αναδυόμενες αγορές, σε συνδυασμό με τη σαφώς ορισμένη διαχείριση του εμπορικού σήματος και της καινοτομίας. Το ένα τρίτο των πωλήσεων της Εταιρείας προέρχεται από προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά λιγότερο από 5 χρόνια.

Σκοπός της έρευνας και της ανάπτυξης είναι η ενίσχυση της αειφορίας μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών καθώς και η εξασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των κατασκευών. Σταθερή δέσμευση της Sika: να γίνει ο Νούμερο 1 προμηθευτής σε όλες τις αγορές στόχους της.

Δυναμικό Ανάπτυξης στις Αγορές-Στόχους

Παρά το γεγονός ότι η Sika αποτελεί τον παγκόσμιο ηγέτη της αγοράς στον τομέα των χημικών υλικών για την κατασκευή, δεν κατέχει ακόμη την πρώτη θέση σε όλες τις αγορές-στόχους του. Μόνο ο πυρήνας των αγορών-στόχων της Εταιρείας προσφέρει δυναμικότης τάξης των 50 δισ. Ελβετικών φράγκων. Η Sika αξιοποιεί συστηματικά τις δυνατότητες ανάπτυξης στις αγορές-στόχους του. Η εταιρεία βασίζεται στην καινοτόμο δύναμη της, όπως για παράδειγμα για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ενεργειακά αποδοτικές και οικονομικά αποτελεσματικές λύσεις τόσο στην κατασκευή, όσο και σε βιομηχανικούς κλάδους παραγωγής.

Ολοκληρωμένες Λύσεις

Αυτή η τάση έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων συστημάτων υγρομόνωσης δωμάτων που βελτιώνουν κατά πολύ την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, καθώς και στην εξέλιξη τεχνολογικά πρωτοπόρων, χαμηλού βάρους και εξοικονόμησης χρόνου συναρμολόγησης συγκολλητικών για την κατασκευή οχημάτων - για να αναφέρουμε δύο μόνο παραδείγματα. Καθώς προχωρεί η παγκοσμιοποίηση, η ικανότητα προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων για παγκόσμια λειτουργίας βασικούς λογαριασμούς και έργα μεγάλης κλίμακας αποτελεί έναν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας.