Σπύρος Χατζηφώτης

Σπύρος Χατζηφώτης

Γενικός Διευθυντής

Στάθης Ζώτος

Στάθης Ζώτος

Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Μανόλης Μαυρατζώτης

Μανόλης Μαυρατζώτης

Διευθυντής ΄Ερευνας & Ανάπτυξης - Ελέγχου Ποιότητας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ

Διευθυντής Πωλήσεων

Δημήτρης Κεφαλής

Δημήτρης Κεφαλής

Οικονομικός Διευθυντής

Νίκη Αλεξίου

Νίκη Αλεξίου

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων

Χρήστος Λαμπρόπουλος

Χρήστος Λαμπρόπουλος

Διεύθυνση Μηχανογράφησης