Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στη Sika θα βρείτε μία εταιρική κουλτούρα βασισμένη σε αξίες: το θάρρος για συνεργασία, επιμονή και καινοτομία. Περιμένουμε πολλά, αλλά έχουμε να προσφέρουμε και πολλά. Σκοπός μας είναι να ανταμείψουμε την αποδοτικότητά σας και την αφοσίωση, όχι μόνο μέσω της ανταμοιβής που σχετίζεται με την απόδοση και τις αρμοδιότητες, αλλά συμπληρωματικά με τη μορφή της συνεισφοράς στην κοινωνική ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση, που βρίσκεται σε συμφωνία με τους εθνικούς κανονισμούς. Επιπλέον δίνουμε ύψιστη σημασία στα ακόλουθα θέματα:

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη και εξέλιξη των ταλέντων. Ενώ περιμένουμε από τους υπαλλήλους μας να επιτύχουν τους συμφωνημένους στόχους, λαμβάνουμε υπόψη μας την ευελιξία όσον αφορά το σχεδιασμό θέσεων εργασίας, τις διεθνείς δυνατότητες σταδιοδρομίας και την ομαδική εργασία ως θεμελιώδη στοιχεία της εργασίας εντός του Ομίλου της Sika.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των εργαζομένων της Sika είναι η ικανότητα απόδοσης συνδυασμένη με υψηλό βαθμό κοινωνικής επάρκειας. Αυτό σημαίνει εξέλιξη των ζητημάτων, σεβασμός προς αποκλίνουσες απόψεις και ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους. Αποτελεί φιλοδοξία σας όχι μόνο η εκτέλεση, αλλά και η παράδοση αποτελεσμάτων σε εύθετο χρόνο; Τότε η Sika είναι για εσάς το κατάλληλο εργασιακό μέρος.

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Πασχίζετε για την υπεροχή. Η Sika προωθεί ένα λειτουργικό κλίμα μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτυχθούν ανάλογα με τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις προσωπικές τους δυνατότητες. Αγωνιζόμαστε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα στην οποία η καινοτομία, οι επιδόσεις και ο αμοιβαίος σεβασμός να μπορούν να αναπτυχθούν και ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει το προσωπικό να αποδίδει δίνοντας τα εφόδια ώστε κάθε έργο να έρχεται εις πέρας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχουμε δεσμευτεί για ανοιχτά, σταθερά και απλά πρότυπα επικοινωνίας. Η οργανωτική δομή της Sika συμπληρώνεται από ένα συνεργατικό τρόπο διοίκησης που εγγυάται τη συμμετοχή των αρμοδίων υπαλλήλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η Sika έχει εξελιχθεί και επεκταθεί σταθερά και επιτυχημένα. Οι σταθερές αρχές της εταιρείας, που τέθηκαν από τον Kaspar Winkler και τον Δρ. Fritz Schenker, εστίαζαν σε πρωτοποριακό και επιχειρηματικό πνεύμα. Ακόμα και σήμερα, το θάρρος για καινοτομίες συνδυάζεται με τη δύναμη της επιμονής, της ευθυγράμμισης με την εταιρική ανάπτυξη, σύμφωνα με μακροχρόνιες θεωρήσεις. Η Sika είναι αφοσιωμένη στην εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης για τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε μακροπρόθεσμη βάση.