ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Στόχος της Sika είναι η δημιουργία ενός αξιοσέβαστου εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο καμία απολύτως διάκριση, δεν είναι ανεκτή, σε καμία μορφή. Η καινοτομία, η απόδοση και ο αμοιβαίος σεβασμός καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε όλοι μαζί. Ο καθένας ξεχωριστά εντός της εταιρείας συνεισφέρει στην επιτυχία ολόκληρου του Ομίλου. Η Sika γνωρίζει τα πλεονεκτήματα ενός πολύπλευρου ανθρώπινου δυναμικού και επομένως προωθεί την ενσωμάτωση των ατόμων με πολυσήμαντους τρόπους.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

Η Sika αποτελεί έναν παγκόσμιο εργοδότη και σε αυτό το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξαρτώμαστε από έμπειρους ανθρώπους με ευρύ τρόπο σκέψης, τους οποίους θεωρούμε ως το κλειδί της επιτυχίας μας. Μάλιστα, η διεθνής εμπειρία στον εργασιακό τομέα αποτελεί όλο και περισσότερο μια σύγχρονη απαίτηση για να εξελιχθεί κάποιος σε διευθυντικό στέλεχος. Η Sika καλλιεργεί τα πιο ικανά ταλέντα της, προσφέροντάς τους τέτοιου είδους εμπειρίες, ενώ επιπλέον χρησιμοποιεί έμπειρους ανθρώπους για να μοιραστεί τη γνώση τους και σε άλλα σημεία του πλανήτη, ούτως ώστε να αυξήσει την αποδοτικότητά της και να επιτύχει τους στόχους της.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Οι θυγατρικές της Sika παγκοσμίως είναι ενσωματωμένες στις τοπικές κοινωνίες. Η αποστολή της Sika είναι να φέρει μακροχρόνια και βιώσιμη επιτυχία – σε οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό πλαίσιο - σε κάθε μέτοχο. Η διοίκηση και το προσωπικό επιλέγονται κυρίως σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σε κάθε εγκατάσταση μιας θυγατρικής μας αγωνιζόμαστε να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μιας δυνατής κοινότητας και σε όρους ανθρώπινης οικολογίας. Για παράδειγμα, οι συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα και οι δεσμοί κάθε τοπικής κοινωνίας γίνονται απόλυτα σεβαστά διότι η κάθε τοπική κοινωνία θεωρείται πολύτιμη και απαραίτητη.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

Οι ανάγκες και η γλώσσα στην οποία εκφράζονται οι πελάτες μας ποικίλουν. Πρέπει να τους κατανοούμε, εάν αναφερόμαστε σε πραγματικά ποιοτική εξυπηρέτηση. Η επαύξηση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ξεκινά με τη διαχείριση της ποικιλότητας εντός της Sika. Αυτό περιλαμβάνει ένα μείγμα εργαζομένων, τόσο ποικίλο, όσο και οι πελάτες μας, αλλά και την εκτίμηση της διαφορετικής προοπτικής και των πεποιθήσεών τους. Επιπλέον περιλαμβάνει την ικανότητα διαχείρισης των διαφορετικών αναγκών και αντιλήψεων και την ανάγκη εκπαίδευσης για συσχέτιση με αυτήν την περίπλοκη βάση πελατών. Η αποδοχή της ποικιλότητας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία.