Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Στη Sika εκτιμούμε τους ανθρώπους και παρέχουμε ένα αξιοσέβαστο χώρο εργασίας με την ευκαιρία της βαρύνουσας συμβολής σε έναν συγκεκριμένο τομέα ευθύνης. Η εργασία των ατόμων είναι ευθυγραμμισμένη με τις κοινές αξίες, τις εσωτερικές πεποιθήσεις και πρακτικές. Γι 'αυτό η εταιρεία υποστηρίζει τη διατήρηση των ηθικών προτύπων, σύμφωνα με την οποία ο αμοιβαίος σεβασμός καθώς και η εμπιστοσύνη στη διοίκηση και στο προσωπικό είναι κεντρικής σημασίας. Όλοι οι εργαζόμενοι στη Sika μοιράζονται τρεις ζωτικής σημασίας αξίες: τη συνεργατικότητα, την επιμονή και την καινοτομία.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

Η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την εταιρική επιτυχία. Η εξαιρετική συνεργασία εντός της Sika βασίζεται στο προσωπικό που λειτουργεί με βάση το ομαδικό πνεύμα, την ανοιχτή επικοινωνία και την ατομική ευθύνη. Παρόλα αυτά, στο σημερινό περίπλοκο κόσμο, κάτι τέτοιο βασίζεται και σε κοινές πράξεις. Επομένως η δυναμική ανάπτυξη της Sika απαιτεί νέες μορφές συνεργασίας και ετοιμότητας για αλλαγή. Σημαντικό ρόλο παίζει η ενσωμάτωση διαφορετικών ανθρώπων και το πλεονέκτημα της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. Οι Διευθυντές Ανθρωπίνου Δυναμικού διαθέτουν διάφορες πλατφόρμες και επιτροπές στη διάθεσή τους για την ανάδειξη και ανταλλαγή των αποκαλούμενων Καλύτερων Πρακτικών (Best Demonstrated Practices).

ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΝΗ

Στη Sika συνειδητοποιούμε ότι η επιτυχημένη εργασία απαιτεί πρότυπα ποιότητας, επίτευξη αμοιβαία συμφωνηθέντων στόχων εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού, εφαρμογή των σχεδίων, επαγγελματικό συντονισμό και ικανότητα επιμονής, ανεξαρτήτως των εμποδίων που θα παρουσιαστούν. Στη Sika βασιζόμαστε σε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και μαζί μπορούμε και αναπτύσσουμε επιτυχημένα μονοπάτια που μπορείτε να εξερευνήσετε. Παράλληλα, η κατάρτιση, η περαιτέρω εκπαίδευση και οι νέες, διαφορετικές εργασίες και όπου απαιτείται, η εμπειρία σε άλλες χώρες και σε άλλες κουλτούρες αποτελούν σημαντικά στοιχεία στη συστηματική, προηγμένη ανάπτυξη υψηλών δυνατοτήτων.

ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η εταιρεία είναι περήφανη για τη δημιουργία ενός εργασιακού και διαχειριστικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ελευθερία του ατόμου να ενεργήσει και να αποφασίσει, καθώς και τον ενθουσιασμό για τη δουλειά, το άνοιγμα προς αλλαγή και τη γνήσια δέσμευση των εργαζομένων της. Αυτό σημαίνει ότι ενθαρρύνεστε για να εξελίσσετε τα πράγματα. Η Sika επιθυμεί οι εργαζόμενοί της να λαμβάνουν ικανοποίηση από τη δουλειά τους και την επιτυχία της εταιρείας. Το σύνθημα “Να είστε περήφανοι για τη Sika και η Sika θα είναι περήφανη για εσάς!” μαρτυρά αυτή την επιδίωξη.