ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ ΣΤΗ SIKA

Εάν σας αρέσει η δουλειά που έχει προκλήσεις και προσφέρει ανταμοιβή, είστε εργατικοί, παραγωγικοί, ενδιαφέρεστε για την εταιρική και ατομική πρόοδο, τότε η Sika υποστηρίζει την ιστορία της δικής σας επιτυχίας. Πάρτε για παράδειγμα την Παγκόσμια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Sika. Στον πυρήνα της βρίσκεται η αποκαλούμενη Διεύθυνση Διαχείρισης Αποδοτικότητας και Ταλέντων, ένα σύγχρονο σύστημα αναγνώρισης και περαιτέρω εξέλιξης της απόδοσης και των ικανοτήτων. Η Διεύθυνση αυτή υποστηρίζει το σχεδιασμό της συστηματικής διαδοχής των εργαζομένων και βοηθά την εταιρεία να αναγνωρίσει επιπλέον ταλέντα για μελλοντική εξέλιξη και υποστήριξή τους παγκοσμίως.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι αφοσιωμένοι, ικανοί και υπεύθυνοι εργαζόμενοι παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Οι αλλαγές στην οργάνωση και τις διαδικασίες απαιτούν συνεχή και συστηματική ροή πληροφορίας και γνώσης. Η Σχολή Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης της Sika ιδρύθηκε για να πραγματοποιήσει την ιδέα της εκπαίδευσης στον οργανισμό και θα αναπτυχθεί συστηματικά ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με γνωστά πανεπιστήμια και ιδρύματα, όπως το Ινστιτούτο Εξέλιξης Διευθυντικών Στελεχών (Institute of Management Development IMD) στη Λοζάνη και άλλους διακεκριμένους οργανισμούς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΤΑΜΕΙΒΕΤΑΙ

Ένα ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ανταμοιβής με τη μορφή bonus, σε συνδυασμό με προνόμια, όπως συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, χαρακτηρίζει την πολιτική αμοιβών της Sika σε πολλές χώρες. Καθώς είμαστε ένας οργανισμός με παγκόσμια παρουσία που αγωνίζεται για good corporate citizenship σε παγκόσμιο επίπεδο, στόχος μας είναι να ορίσουμε ένα παγκόσμιο, ομοιόμορφο πρότυπο για συνταξιοδοτικές παροχές και ασφάλιση, για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους από τους κινδύνους των ατυχημάτων και των ασθενειών. Αυτό το ελάχιστο πρότυπο θα υφίσταται ανεξάρτητα από τοπικές συνήθειες και πρότυπα.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΕΣ

Παράλληλα με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τις νέες, και ποικίλες αρμοδιότητες, οι διαφορετικές εμπειρίες σε άλλες χώρες και πάνω από όλα σε διαφορετικές κουλτούρες, αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη συστηματική εξέλιξη των υποψήφιων διευθυντικών στελεχών. Οι κατευθυντήριες οδηγίες στο εσωτερικό του Ομίλου δημιουργούν ασφάλεια και προϋποθέσεις διαφάνειας για τους εργαζόμενους που φεύγουν από την πατρίδα τους για λογαριασμό της Sika, καθώς και μία δίκαιη σύμβαση εργασίας που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες της νέας χώρας.

ΑΔΡΑΞΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΡΙΕΣ ΣΟΥ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

Σε διεθνές επίπεδο, πάνω από 17.500 εργαζόμενοι απασχολούνται σε εμάς. Η Sika αισθάνεται σαν στο σπίτι της σε ολόκληρο τον κόσμο. Το να δουλεύει κανείς για τη Sika είναι κάτι περισσότερο από μια απασχόληση και αυτό είναι που το κάνει τόσο ιδιαίτερο. Ανεξαρτήτως από τον τόπο εργασίας, η μάρκα της Sika απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και της καλής φήμης μεταξύ των μετόχων. Η Sika είναι καλά εξοπλισμένη για την ανάπτυξή της, έχει όραμα για καινοτομία, ενθουσιασμό για τη δουλειά της και για τους πελάτες της και διακατέχεται από ομαδικό πνεύμα. Οι εργαζόμενοι στη Sika αποτελούν ζωτικό κομμάτι αυτού του κύκλου.