Υποστηρίζουμε την εξέλιξη των εργαζομένων μας σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των αυξημένων απαιτήσεων σχετικά με τις αλλαγές που εμφανίζονται, τις μεταβολές στον ανταγωνισμό, τη συμπεριφορά των πελατών και τις αυξημένες απαιτήσεις τους. Αξιολογούμε τακτικά τα επαγγελματικά μας προσόντα και τις ικανότητες και παραμένουμε σταθεροί σε θέματα ακεραιότητας και στις δεσμεύσεις μας.

Προσόντα και Ικανότητες

Η Sika επενδύει στους εργαζομένους της μέσω ενός ευρέως φάσματος λειτουργικών και επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων. Υποστηρίζουμε βήμα προς βήμα την καριέρα κάθε υπαλλήλου είτε ανήκει στη διοίκηση είτε σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Η τεχνική και λειτουργική εξειδίκευση θεωρούνται ισάξιες με τις διευθυντικές και αρχηγικές ικανότητες. Το ομαδικό πνεύμα, το μοίρασμα εμπειριών και η προθυμία για αντιμετώπιση συνεχών προκλήσεων, εκμάθηση και εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα του επαγγελματισμού είναι ουσιώδους σημασίας για μία αξιόλογη πορεία καριέρας εντός της Sika.

Ακεραιότητα

Η συμπεριφορά μας προς του πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, τους ανταγωνιστές μας, τις αρχές και το κοινό διέπεται από υψηλά ηθικά πρότυπα. Τα λάθη επιτρέπονται, αλλά δεν κάνουμε κανέναν συμβιβασμό στην ακεραιότητα και τα ηθικά μας πρότυπα. Στη Sika ενδιαφερόμαστε οι εργαζόμενοί μας να υπάρχουν και να υποστηρίζουν ένα τίμιο, ανοιχτό και αξιοσέβαστο περιβάλλον εργασίας.

Δέσμευση

Στη Sika ενδιαφερόμαστε για εργαζόμενους οι οποίοι θεωρούν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες τους ως προσωπική, εσωτερική τους δέσμευση και όχι σα βάρος ή κάτι απλά διεκπεραιωτικό. Οι αφοσιωμένοι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για τις καλύτερες πρακτικές προς επίδειξη (best demonstrated practice) και κάνουν προσπάθειες για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ικανοποιήσουν τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και ηθικής συμπεριφοράς.

Το Πνεύμα της Sika

Μαζί μοιραζόμαστε τον ενθουσιασμό της επιτυχίας, ο οποίος οδηγείται  προσωπικότητες που βασίζονται στην επαγγελματική κατάρτιση, το πάθος και την ακεραιότητα και ανήκουν σε ενθουσιώδεις ομάδες εργασίες, οι οποίες εργάζονται διαμέσου λειτουργιών, εθνικοτήτων και ιεραρχίας. Οι ομάδες αυτές δημιουργούν ένα περιβάλλον που εξασφαλίζει τα επιτεύγματα των φιλόδοξων στόχων μας. Οι παλαιοί εργαζόμενοι στη Sika το αποκαλούν «Το Πνεύμα της Sika».