ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SIKAFLOOR PURCEM

Oι μεγαλύτερες προκλήσεις για τα συστήματα επιστρώσεων βιομηχανικών δαπέδων είναι οι περιοχές παραγωγής σε βιομηχανίες τροφίμων, ποτών, φαρμάκων και χημικών. Το δάπεδο θα πρέπει όχι μόνο να ανθίστανται στην έντονη έκθεση συμπεριλαμβανομένου μηχανικών, χημικών και θερμικών καταπονήσεων, αλλά θα πρέπει να έχει το σωστό βαθμό αντίστασης ολισθηρότητας για να ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγιεινής κ ασφάλειας. Τα συστήματα επιστρώσεων Sikafloor® PurCem® παρουσιάζονται κατάλληλα για εφαρμογές σε πολύ υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον παρουσία ισχυρών οξέων και έντονων μηχανικών καταπονήσεων, σε περιοχές παραγωγής υγρής διαδικασίας και σε περιοχές με απαιτήσεις για υψηλή αντίσταση ολίσθησης και απότριψη.