Το νέο σύστημα Ινοπλέγματος Ανόργανης Μήτρας (ΙΑΜ) - Textile Reinforced Mortar (TRM), αποτελεί την ιδανική λύση για ενίσχυση και αντισεισμική αναβάθμιση τοιχοποιιών, τόσο για παραδοσιακή φέρουσα τοιχοποιία όσο και για συμβατικές τουβλοδομές. Επίσης αποτελεί μια τεχνική λύση για αποφυγή της ανατροπής και αποκόλλησης τμημάτων τοιχοπληρώσεων από το φέροντα οργανισμό σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. Το σύστημα αποτελείται από ένα πλέγμα ινών υάλου, υψηλής εφελκυστικής αντοχής, που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με ρητίνη SBR για ακόμα υψηλότερη βελτίωση του μηχανισμού συνάφειας με το κονίαμα ανόργανης μήτρας. Η απόδοση του συστήματος βελτιώνεται ακόμη περισσότερο χρησιμοποιώντας για αγκύρωση το ειδικό κορδόνι υαλονημάτων.