ΑΕΙΦΟΡΙΑ

  • Σύγχρονες Τάσεις

    Σύγχρονες Τάσεις

    Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στενά συνδεδεμένη με τις σύγχρονες τάσεις που θα σμιλέψουν το μέλλον μας. Αυτές οι τάσεις θα αποτελέσουν καθοριστικό οδηγό για τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Εμείς ευθυγραμμίζουμε τις δραστηριότητές μας με τις αναγνωρισμένες αρχές της βιωσιμότητας και λαμβάνουμε υπόψη μας τις τρέχουσες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις.

    Περισσότερα