Η αποβολή CO2 σαν αποτέλεσμα της χρήσης πρωτογενών μορφών ενέργειας για το 2010 έφτασε τους 26.000 τόνους, παρουσιάζοντας μείωση 2.800 τόνων. Η εκπομπή SO2 αυξήθηκε από 13 σε 21 τόνους. Η αποβολή NOX μειώθηκε κατά 5 τόνους και έφτασε τους 38 τόνους. Η εκπομπή σκόνης μειώθηκε κατά 7 τόνους και έφτασε τους 65 τόνους. Η ποσότητα των πτητικών ουσιών (VOC) παρέμεινε σταθερή στους 88 τόνους.