ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η δήλωση της Sika για την αποστολή της περιγράφει πώς διαχειριζόμαστε τα προϊόντα μας: «Θέλουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ασφάλεια και το περιβάλλον σε όλες μας τις διαδικασίες». Συνεπείς με αυτή τη δήλωση, η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και η ασφάλεια των προϊόντων, αποτελούν μόνιμες διαδικασίες εντός της εταιρείας και μέρος της αειφόρου ανάπτυξης.

  • Έλεγχος των προδιαγραφών ασφαλείας των πρώτων υλών
  • Ανάλυση και ορισμός των συνθηκών ασφάλειας & υγείας των προϊόντων πώλησης
  • Σχεδιασμός, συσκευασία και ετικετοποίηση των προϊόντων πώλησης
  • Ασφάλεια και οδηγίες ανακύκλωσης για πελάτες
  • Διαχείριση και παρακολούθηση προϊόντων

Οι ανάγκες των πελατών επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από το πνεύμα της αιειφόρου ανάπτυξης. Αυτή η ιδέα γίνεται έτσι οδηγός και βασική πρόκληση στην ανάπτυξη οικονομικά επιτυχημένων προϊόντων.