Περιορισμός της κλιματικής αλλαγής/Συγκολλητικά για εγκαταστάσεις ηλιακών συλλεκτών και ανεμογεννήτριες

Η αιολική και η ηλιακή ενέργεια αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Η Sika προμηθεύει τους κατασκευαστές ανεμογεννητριών και ηλιακών συλλεκτών με συγκολλητικά, τα οποία αποδίδουν εξαιρετικά στις ακραίες συνθήκες λειτουργίας τους. Τα συγκολλητικά που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλιακής ενέργειας πρέπει να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ εκείνα για τους ρότορες στις ανεμογεννήτριες πρέπει να ανθίστανται στις υψηλές μηχανικές καταπονήσεις.