Απαίτηση: εξοικονόμηση νερού κατά την παραγωγή σκυροδέματος Πρόταση: υπερρευστοποιητές

Το σκυρόδεμα είναι ένα μίγμα τσιμέντου, νερού και αδρανών, όπως είναι η άμμος και το γαρμπίλι. Ένα σύνηθες μίγμα σκυροδέματος περιλαμβάνει 200 λίτρα νερού ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. Με χρήση των τελευταίας τεχνολογίας υπερρευστοποιητών Sika® ViscoCrete®, το χρησιμοποιούμενο νερό μπορεί να μειωθεί έως και 40%.