Εξυπηρέτηση πελατών με βιώσιμο τρόπο

Η έμφαση στον προγραμματισμό της παραγωγής έχει μετατεθεί από το σχεδιασμό ειδικών εργασιών προς μία ολιστική θεώρηση διαφόρων σταδίων προμήθειας, διαχείρισης και παραγωγής. Βάσει αυτής της αντιμετώπισης, οι προμηθευτές, τα εργοστάσια παραγωγής και οι πελάτες θεωρούνται αναπόσπαστα μέρη ενός ολοκληρωμένου δικτύου. Αυτή η εξέλιξη έχει οδηγήσει τη Sika στη λογική της δομής του Κέντρου Ανεφοδιασμού (Sika Supply Center).

Η οργανωτική δομή της Sika προσανατολίζεται στις διαδικασίες και εκτείνεται σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας. Επομένως αντικατοπτρίζει την ολοκληρωμένη έμφαση στις διάφορες ομάδες πελατών. Ταυτοχρόνως, οι αποκεντρωμένοι στόχοι και ο επιμερισμός των κερδών καταδεικνύουν το διεθνή προσανατολισμό του Ομίλου. Για να εξασφαλιστεί η οικονομία κλίμακας και η ταχεία εξυπηρέτηση των αγορών, σχεδιάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο νέες διαδικασίες στους τομείς των προμηθειών, της παραγωγής και της διαχείρισης αποθεμάτων, οι οποίες εφαρμόζονται σε περιφερειακό επίπεδο.

Τα Περιφερειακά Κέντρα Διανομής αποτελούν ένα παράδειγμα, που εγγυάται τον ταχύτερο και πιο αποδοτικό εφοδιασμό των αγορών, δεσμεύοντας ταυτοχρόνως λιγότερα κεφάλαια. Τα πρώτα από αυτά τα κέντρα εφοδιάζουν τους πελάτες μας στην Ευρώπη με πολυουρεθανικά συγκολλητικά από τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.