ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΡΟΠΟ

Οι εφοδιαστικές αλυσίδες από τη φύση και τον ορισμό τους επιβάλλουν τη στενή συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων, με τελικό σκοπό την προσθήκη αξίας στον εσωτερικό και εξωτερικό πελάτη. Στη Sika αποτελούμε παράδειγμα παγκόσμιας στρατηγικής, που συνδυάζεται με την περιφερειακή και τοπική εφαρμογή. Βασιζόμαστε σε προκαθορισμένες και τυποποιημένες διαδικασίες, οπουδήποτε αυτό είναι δυνατόν. Η Sika λειτουργεί βασίζεται σε ολιστική οπτική για όλες τις διαδικασίες διαχείρισης αποθεμάτων, ευθυγραμμίζοντάς τες σύμφωνα με παγκόσμια πρότυπα. Η συνεργασία με επιλεγμένους, κορυφαίους στο είδος τους οργανισμούς και ανθρώπους, εξασφαλίζει ενίσχυση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας των διαδικασιών διαχείρισης αποθεμάτων με ολιστικό και σταθερό τρόπο.

Μέσω της δομής του Κέντρου Εφοδιασμού της, η Sika διαχειρίζεται τους κινδύνους με κανόνες συντονισμένους με την εξέλιξη και τις αλλαγές της αγοράς, των προϊόντων και των πρώτων υλών. Η οργάνωση τυποποιεί και απλουστεύει τις διαδικασίες με αναπόσπαστο και δομημένο τρόπο. Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των πελατών σχετικά με τις προμήθειες των προϊόντων με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, η Sika προβλέπει τις πωλήσεις και τις εναρμονίζει με τις τάσεις των αγορών, επιτρέποντας τον προγραμματισμό των κέντρων παραγωγής. Γνωρίζουμε τους καθορισμένους δείκτες απόδοσής μας και προσπαθούμε να τους βελτιώνουμε με δράσεις, έργα και συγκριτική αξιολόγηση μέσω ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι διαδικασίες στην παραγωγή και τη διαχείριση αποθεμάτων δομούνται βάσει προκαθορισμένων προτύπων και επηρεάζουν θετικά κάθε στάδιο κατά το οποίο προστίθεται επιπλέον αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες (Value Chain). Το Κέντρο Εφοδιασμού της Sika (Sika Supply Center -SSC) στο Σάρνεν της Ελβετίας, αλλά και τα Περιφερειακά Κέντρα Διανομής εγγυώνται ταχύτερο και πιο αποδοτικό εφοδιασμό των αγορών, δεσμεύοντας ταυτοχρόνως λιγότερα κεφάλαια.

Για παράδειγμα, οι μεμβράνες διαχειρίζονται εκεί. Αυτή η λογική σχεδιασμού, όπου αυτό είναι εφικτό, θα εφαρμόζεται σε όλες τις μεγάλες και σημαντικές περιοχές και αγορές. Μαζί με τα Περιφερειακά Κέντρα Διανομής, το SSC χαράσσει το δρόμο για πλήρη φορτία και επομένως για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Το πρώτο από αυτά τα Περιφερειακά Κέντρα Διανομής ξεκίνησε τις λειτουργίες του το 2008 και προμηθεύει τους πελάτες μας στην Ευρώπη και πολυουρεθανικά συγκολλητικά από τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας του SSC

  • Καθορισμός κοινών προτύπων για διαδικασίες, μετρήσεις, μεθόδους και εργαλεία
  • Διασύνδεση με τις άλλες ζώνες στην Αμερική και την Ασία/ τον Ειρηνικό
  • Ξεκάθαρες επαφές με τα κέντρα προμήθειας και τις παραγωγικές μονάδες
  • Πρόβλεψη και σχεδιασμός με βάση τη συσσωρευμένη γνώση των τάσεων της αγοράς, τις αντικαταστάσεις προϊόντων και της δομής του φάσματος των προϊόντων

Πλεονεκτήματα

  • Ταχεία και εύκολη στο χειρισμό παραγγελία και αναγνώρισή τους
  • Ένας συνεργάτης για αντιμετώπιση προβλημάτων και χειρισμό εξαιρετικών καταστάσεων
  • Η γνώμη των πελατών έχει σημασία μέσα στον οργανισμό
  • Ασφαλής και έγκαιρη παράδοση
  • Μείωση της ποσότητας των αποστολών κι έτσι, εξοικονόμηση ενέργειας