Η Sika δεσμεύεται από την κυρίαρχη ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή η κυρίαρχη αντίληψη υποστηρίζει την κάλυψη των αναγκών της σημερινής γενιάς, χωρίς τον κίνδυνο ότι οι μελλοντικές γενιές δε θα είναι σε θέση να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Επιπλέον, επισημαίνει τη συνολική απαίτηση για τη διεύθυνση και τους εργαζομένους της εταιρείας, να βάζουν στην καθημερινότητά τους οικονομικά, οικολογικά και κοινωνικά θέματα, ευθυγραμμιζόμενοι με ένα πλαίσιο ολοένα και πιο οικείο.

Επενδύσεις στην ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος

Το 2009 η Sika επένδυσε όπως και το προηγούμενο έτος περίπου 10 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές ενέργειες, ειδικά στον τομέα της κατανάλωσης νερού, της προληπτικής πυροπροστασίας και της μείωσης αποβλήτων. Ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της αειφορίας αυξήθηκε με την απόκτηση νέων επιχειρήσεων στην Ασία και τη Βόρεια Ευρώπη, από 77 σε 93.

Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε από 1 333 TJ σε 1 222 TJ. Περισσότερη από τη μισή ενέργεια ήταν ηλεκτρική. Η αναλογία φυσικού αερίου ήταν περίπου το ένα τέταρτο της ενέργειας που καταναλώθηκε και η υπόλοιπη καλύφθηκε από πετρέλαιο θέρμανση και σε ένα μικρό βαθμό από τηλεθέρμανση. Το ποσό της ενέργειας που καταναλώθηκε ανά τόνο προϊόντος έπεσε από τα 627 MJ/t στα 606 MJ/t.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας της αποτελεί στάση ζωής. Τα σχέδια της Sika για ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας περιλαμβάνουν πολλά στοιχεία, όπως τις επικοινωνίες, τις επιθεωρήσεις, την εκπαίδευση και την απομάκρυνση των πιθανών κινδύνων.

Στερεά απόβλητα

Η ποσότητα των στερεών αποβλήτων θα μπορούσε να έχει μειωθεί κατά 5% για το έτος 2009. Το ποσοστό των επικίνδυνων αποβλήτων από την παραγωγή ως εκ τούτου αυξήθηκε ελαφρώς.

Εκπομπές στο νερό

Η ποσότητα των οργανικών ενώσεων που μεταφέρθηκε μέσω λυμάτων στις εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 24% (2008: -3%), ήτοι από 34 t στους 42 t. Το περιεχόμενο διαλυμένων ανόργανων αλάτων στα λύματα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 118 t (2008: 116 t). Οι εκπομπές βαρέων μετάλλων στα λύματα ελέγχονται εδώ και χρόνια για όλες τις θυγατρικές Sika. Οι τιμές σε όλες τις χώρες βρίσκονται κάτω από τα επιτρεπόμενα επίπεδα.

Κατανάλωση νερού

Λόγω των περαιτέρω επενδύσεων στη μείωση της ποσότητας του νερού ψύξης, η κατανάλωση του νερού μειώθηκε, παρά τις ίδιες ποσότητες παραγωγής, κατά 10% επιπλέον, ήτοι από 1.94 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, στα 1.74 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Περίπου ένα τέταρτο του νερού που καταναλίσκεται αποτελεί συστατικό των υγρών προϊόντων.