Η ποσότητα των οργανικών ενώσεων που μεταφέρθηκε μέσω λυμάτων στις εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 24% (2008: -3%), ήτοι από 34 t στους 42 t. Το περιεχόμενο διαλυμένων ανόργανων αλάτων στα λύματα παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 118 t (2008: 116 t). Οι εκπομπές βαρέων μετάλλων στα λύματα ελέγχονται εδώ και χρόνια για όλες τις θυγατρικές Sika. Οι τιμές σε όλες τις χώρες βρίσκονται κάτω από τα επιτρεπόμενα επίπεδα.