Την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, η κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε από 1 333 TJ σε 1 222 TJ. Περισσότερη από τη μισή ενέργεια ήταν ηλεκτρική. Η αναλογία φυσικού αερίου ήταν περίπου το ένα τέταρτο της ενέργειας που καταναλώθηκε και η υπόλοιπη καλύφθηκε από πετρέλαιο θέρμανση και σε ένα μικρό βαθμό από τηλεθέρμανση. Το ποσό της ενέργειας που καταναλώθηκε ανά τόνο προϊόντος έπεσε από τα 627 MJ/t στα 606 MJ/t.