Το 2009 η Sika επένδυσε όπως και το προηγούμενο έτος περίπου 10 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές ενέργειες, ειδικά στον τομέα της κατανάλωσης νερού, της προληπτικής πυροπροστασίας και της μείωσης αποβλήτων. Ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον τομέα του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της αειφορίας αυξήθηκε με την απόκτηση νέων επιχειρήσεων στην Ασία και τη Βόρεια Ευρώπη, από 77 σε 93.