Η ποσότητα των στερεών αποβλήτων θα μπορούσε να έχει μειωθεί κατά 5% για το έτος 2009. Το ποσοστό των επικίνδυνων αποβλήτων από την παραγωγή ως εκ τούτου αυξήθηκε ελαφρώς.