Λόγω των περαιτέρω επενδύσεων στη μείωση της ποσότητας του νερού ψύξης, η κατανάλωση του νερού μειώθηκε, παρά τις ίδιες ποσότητες παραγωγής, κατά 10% επιπλέον, ήτοι από 1.94 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, στα 1.74 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Περίπου ένα τέταρτο του νερού που καταναλίσκεται αποτελεί συστατικό των υγρών προϊόντων.