ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ

Η Sika έχει οργανωθεί κατάλληλα για να πληροί τις απαιτήσεις του REACH. Σε ολόκληρο τον όμιλο της Sika, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ειδικοί εργάζονται μαζί και με συνεπή τρόπο σχετικά με τον κανονισμό REACH.

Ο Όμιλος Sika έχει εφαρμόσει τον Κανονισμό REACH σε ολόκληρο τον οργανισμό και έχει ξεκινήσει εσωτερικώς το Πρόγραμμα „SIKA και REACH“. Ένας αφοσιωμένος Υπεύθυνος Εφαρμογής του Κανονισμού REACH εργάζεται με σκοπό το συντονισμό όλων των εσωτερικών και εξωτερικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον REACH.

ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ REACH, Η SIKA ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

  • Η Sika αποτελεί βασικά έναν τελικό χρήστη και από αυτή τη θέση ελέγχει και εξασφαλίζει ότι οι χρήσεις και οι εφαρμογές της θεωρούνται και υποστηρίζονται από τους παραγωγούς και τους προμηθευτές.
  • Επιπλέον, η Sika αποτελεί και παραγωγό προϊόντων (μιγμάτων) και ελέγχει ότι γίνεται χρήση μόνο των καταγεγραμμένων ουσιών. Για κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνεται συντονισμός και με τους προμηθευτές της.
  • Η Sika επίσης εισάγει ουσίες και στην περίπτωση αυτή έχει επίσης και το ρόλο του καταγραφέα.
  • Υπό τον Κανονισμό REACH, η Sika παράγει ορισμένες ουσίες για ιδία χρήση, οι οποίες πρέπει επίσης να καταγράφονται.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ακόμη περισσότερο και να διατηρήσουμε την προμήθεια των προϊόντων μας στους πελάτες μας. Για να το επιτύχουμε αυτό, βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους προμηθευτές μας και παρακολουθούμε στενά τις δραστηριότητές τους, εστιάζοντας στην καταγραφή των ουσιών σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο αποτελεί καίριο βήμα για την εξασφάλιση της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Οι πελάτες μας μπορούν να συνεχίζουν να βασίζονται σε εμάς. Αναθεωρούμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιγράφονται στα τεχνικά μας έγγραφα, σε ό,τι αφορά στη χρήση και την εφαρμογή των προϊόντων μας, σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.