Η αυξημένη απαίτηση για φυσικούς πόρους οφείλεται στον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό και την αύξηση της αγοραστικής δύναμης.

Η αυξημένη απαίτηση για τους φυσικούς, οδηγείται από έναν αυξανόμενο πληθυσμό και μια υψηλότερη δύναμη εξόδων.

Το κλίμα της γης αλλάζει γρηγορότερα από ποτέ. Οι συνέπειες είναι πολλαπλές και έχουν επιπτώσεις σε όλους μας.

Το νερό είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Με την αύξηση του πληθυσμού, την αστικοποίηση και την αλλαγή κλίματος, το νερό μειώνεται όλο και περισσότερο.

Υπάρχουν ελάχιστα προγράμματα στα οποία ξοδεύονται περισσότερα χρήματα απ' ότι στην κατασκευή και τη συντήρηση της υποδομής.

Λιγοστοί πόροι, ανεργία και άνιση κατανομή πλούτου οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις.