Η παγκόσμια ζήτηση για πρώτες ύλες όπως αργό πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο, σίδηρο και χαλκό ανεβαίνει, οδηγούμενη από την πληθυσμιακή αύξηση και την αύξηση της αγοραστικής δύναμης. Αυτοί οι φυσικοί πόροι όμως είναι περιορισμένοι ή η εξόρυξή τους γίνεται ολοένα και ακριβότερη. Η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση αυτών των φυσικών πόρων αποτελεί μία από τις προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν για να υπάρξει μελλοντική ανάπτυξη.

Οι λύσεις της Sika

  • Πρόσμικτα σκυροδέματος για υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα, το οποίο θα παράγεται με ανακυκλούμενα αδρανή
  • Πρόσμικτα σκυροδέματος για ανακύκλωση του υλικού εκσκαφής από το εργοτάξιο
  • Βοηθητικά άλεσης για ενεργειακά αποδοτική παραγωγή τσιμέντου
  • Ειδικά σφραγιστικά για μονωτικά κρύσταλλα με αργό
  • Νέες τεχνολογίες σφράγισης για ελαφρότερα παράθυρα που εξοικονομούν ενέργεια