Σε παγκόσμιο επίπεδο, λίγες είναι εκείνες οι κατασκευές, για τις οποίες δαπανώνται περισσότερα χρήματα από ότι για την κατασκευή και τη συντήρηση έργων υποδομής. Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε ενέργεια, μεταφορές, νερό και υπηρεσίες υγείας. Την ίδια στιγμή, τα υφιστάμενα έργα υποδομής στις αναπτυγμένες χώρες πρέπει επίσης να συντηρηθούν και να εκμοντερνιστούν.

Οι λύσεις της Sika

  • Χημικά για την κατασκευή, εξοπλισμός εκτοξευόμενου σκυροδέματος και μεμβράνες στεγανοποίησης για σήραγγες
  • Σύνθετα υλικά για ανθεκτικά έργα υποδομής
  • Μεμβράνες δωμάτων για πράσινες στέγες και καλύτερο κλίμα εντός πόλεων
  • Ανακλαστικές μεμβράνες για ψυχρές οροφές