Η χαμηλή διαθεσιμότητα πρώτων υλών, η ανεργία και η άνιση κατανομή του πλούτου οδηγούν σε κοινωνικές εντάσεις εντός του κοινωνικού συνόλου και σε απώλεια αξιοπιστίας και κύρους των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών οργανισμών.

Οι αρχές μας

  • Συμμορφωνόμαστε με τα αναγνωρισμένα πρότυπα της Κοινωνικής Ευθύνης (π.χ. ISO 26’000).
  • Επιπλέον στοχεύουμε στο να αποτελούμε έναν σωστό εργοδότη που νοιάζεται για τους ανθρώπους που απασχολεί.
  • Οι διευθυντές τμημάτων επιβάλλεται να αποτελούν πρότυπα σε ο,τιδήποτε αφορά την κοινωνική ευθύνη και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
  • Αποτελούμε ενεργό και χρήσιμο μέλος της κοινωνίας στην οποία ανήκουμε