Το φρέσκο νερό είναι το πετρέλαιο του 21ου αιώνα. Λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, της πληθυσμιακής συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα και της κλιματικής αλλαγής, το νερό γίνεται πλέον είδος πολυτελείας. Ο προσεκτικός χειρισμός σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διαχείριση αστικών λυμάτων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα. Ήδη στις μέρες μας, ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν αρκετό πόσιμο νερό διαθέσιμο για τις καθημερινές τους ανάγκες.

Οι λύσεις της Sika

  • Πρόσμικτα σκυροδέματος και κονιάματα για στεγανό σκυρόδεμα
  • Συστήματα σφράγισης για στεγανές κατασκευές
  • Βαφές για δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού
  • Συστήματα μεμβρανών για εύκαμπτη στεγανοποίηση
  • Εξειδικευμένα κονιάματα για επισκευή σκυροδέματος
  • Βαφές προστασίας
  • Εξειδικευμένες ρητίνες για σφράγιση ρωγμών
  • Πρόσμικτα σκυροδέματος για μειωμένη κατανάλωση νερού κατά την παραγωγή σκυροδέματος