Στη Sika αισθανόμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Εξετάζουμε και αναλύουμε συνεχώς τη στάση μας για να είμαστε αντάξιοι των υποχρεώσεών μας. Στοχεύουμε στη βελτίωση της καλής λειτουργίας του οργανισμού, του περιβάλλοντος και των ανθρώπων με τους οποίους βρισκόμαστε σε επαφή.

Σε ανάμνηση του Romuald Burkard, ο οποίος αντιπροσώπευε την τρίτη γενιά των ιδρυτών της Sika, ιδρύθηκε το 2005 το Ίδρυμα Romuald Burkard.

Η διεύθυνση και οι εργαζόμενοι δεσμεύονται στο να αποτελεί το UN Global Compact και οι αρχές του μέρος της στρατηγικής, της κουλτούρας και των καθημερινών λειτουργιών της εταιρείας μας.

H Sika συμμετέχει στο πρόγραμμα Responsible Care® – την παγκόσμια πρωτοβουλία των χημικών βιομηχανιών.

Βρισκόμαστε σε συμφωνία με τους νόμους και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβάνοντας τους κανόνες του ανταγωνισμού. Λειτουργούμε με βάση την απόδοση και τη σωστή και δίκαιη συμπεριφορά στην αγορά.

Συνεργατική διαχείριση / ανάπτυξη και εκπαιδευτικά προγράμματα / συμμετοχή και δέσμευση των εργαζομένων.