Η Sika συντηρεί το Ίδρυμα Romuald Burkard, μέσω του οποίου οι οργανώσεις διαφόρων χωρών βοηθούν την ανάπτυξη και εξέλιξη κοινωνικών και οικολογικών έργων στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως για παράδειγμα:

  • Την κατασκευή κτιριακών έργων και έργων υποδομής για να καλυφθούν κοινωνικές και οικολογικές ανάγκες, όπως δεξαμενές αποθήκευσης πόσιμου νερού, βιολογικοί καθαρισμοί, δεξαμενές αποθήκευσης λυμάτων,
  • Την τεχνική εκπαίδευση εργατικού δυναμικού για τις κατασκευές,
  • Οικολογικών έργων νερού, τα οποία συνδέονται έμμεσα με τον τομέα στεγανοποίησης της Sika.

Ο σκοπός αυτού του Ιδρύματος είναι η προώθηση και εξέλιξη των δυνατοτήτων του τοπικού πληθυσμού και τελικώς η χειραφέτησή του. Για αυτό το λόγο, οι τοπικές εταιρίες Sika υποστηρίζουν τις ενέργειες αυτές και συνεργάζονται με το τοπικό προσωπικό.