Η συμπεριφορά μας προς τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, τις αρχές και το κοινό, διέπεται από υψηλά ηθικά πρότυπα. Ενεργούμε σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς, συμπεριλαμβάνοντας τους διεθνείς νόμους περί εργασίας και τις αρχές περί ανταγωνισμού. Ανεξάρτητα από τους νόμους που μπορεί να ισχύουν για κάθε χώρα, εφαρμόζουμε τους ακόλουθους κανόνες εντός της Sika:

  • Δεν κάνουμε συμβιβασμούς στην ακεραιότητά μας
  • Η συμπεριφορά μας στην αγορά κινείται πάνω στο βασικό άξονα της απόδοσής μας και είναι δίκαιη. Δε συνεργαζόμαστε με τους ανταγωνιστές μας στις τιμές, τις ποσότητες ή τις αγορές. Δεν κάνουμε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης μας. Οι δηλώσεις μας σχετικά με τους ανταγωνιστές μας είναι αληθείς και αντικειμενικές.
  • Δεν εμπλεκόμαστε σε καμία μορφή διαφθοράς, ενεργητική ή παθητική.
  • Εφαρμόζουμε πρότυπα ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή και οι προτάσεις μας ανταποκρίνονται στα πρότυπα αυτά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
  • Εφαρμόζουμε τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία της εργασίας και τα πρότυπα αμοιβών για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πληρούν τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και τους διεθνείς εργασιακούς νόμους.
  • Εφαρμόζουμε μέτρα για να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με αυτές τις πολιτικές.

Στην περίπτωση εξαγοράς ή «κακής πρακτική», επιμένουμε στην πλήρη αποκάλυψη των κρίσιμων πρακτικών από την τοπική διοίκηση για την ειδική εταιρική οργάνωση.