Η Sika αποτελεί μέρος του προγράμματος Responsible Care®. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί την παγκόσμια εθελούσια πρωτοβουλία των χημικών βιομηχανιών, σύμφωνα με το οποίο οι εταιρείες, μέσω των εθνικών τους οργανισμών, συνεργάζονται για να βελτιώνουν συνεχώς την υγεία, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική απόδοσή τους και να επικοινωνούν με τους μετόχους τους σχετικά με τα προϊόντα και τις διαδικασίες τους αυτές.

Εμείς συμμετέχουμε ενεργά στο παγκόσμιο πρόγραμμα "Responsible Care" το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία των χημικών βιομηχανιών. Η Sika δεσμεύεται για την εισαγωγή και τη διατήρηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι στιγμής, 51 εταιρείες – οι οποίες αντιπροσωπεύουν γύρω στο 90% των πωλήσεων του Ομίλου – λειτουργούν σύμφωνα με αυτό το περιβαλλοντικό πρότυπο. Η Sika θεωρεί τις προκλήσεις για περιβαλλοντικές βελτιώσεις ως μία αυθεντική ευκαιρία της αγοράς. Σήμερα τα οικολογικά ζητήματα αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από περίπου 50%  όλων των προγραμμάτων Έρευνας & Ανάπτυξης.

Η ηθική του προγράμματος Responsible Care® βοηθά τη βιομηχανία να λειτουργεί ασφαλώς, με κερδοφορία και με τη δέουσα προσοχή για τις μελλοντικές γενικές και έχει επαινεθεί από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) για τη σημαντική συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη το 2002.