ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ SIKA ANCHORFIX® ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ Η.Π.Α.   

Το λογισμικό Sika AnchorFix® για διαστασιολόγηση χημικών αγκυρώσεων (ράβδων με σπείρωμα / ντιζών και ράβδων οπλισμού) είναι τώρα διαθέσιμο προς εγκατάσταση. Το λογισμικό διαστασιολόγησης βασίζεται σε διεθνείς Κανονισμούς:  

  • EOTA TR029
  • EOTA TR023
  • ACI 318-08
  • ACI 318-11

Το λογισμικό διαστασιολογεί λαμβάνοντας υπόψη τον Αμερικανικό Κανονισμό αγκυρώσεων (ACI318-08 & -11) και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εκθέσεις TR029 (για αγκύρωση ράβδων με σπείρωμα & ράβδων οπλισμού) & TR023 (για εκ των υστέρων συνδέσεις ράβδων οπλισμού), οι οποίες επέχουν θέση Κανονισμού. Με τον τρόπο αυτό, το λογισμικό σχεδιασμού Sika AnchorFix® καλύπτει πλήρως τα σημαντικότερα πρότυπα σχεδιασμού & διαστασιολόγησης παγκοσμίως. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο σε 9 διαφορετικές γλώσσες (προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο στην ελληνική) και μπορεί με τον τρόπο αυτό να χρησιμοποιηθεί σε όλο τον κόσμο.

Sika Anchorfix software

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ  

Το νέο λογισμικό διαστασιολόγησης Sika AnchorFix® αναπτύχθηκε ως ένα φιλικό προς το χρήση, επαγγελματικό εργαλείο, το οποίο παρέχει στους μηχανικούς τη δυνατότητα:  

  • Σχεδιασμού αγκυρώσεων ράβδων με σπείρωμα (ντιζών) και εκ των υστέρων σύνδεσεων ράβδων οπλισμού
  • Βήμα-προς-βήμα 3D απεικόνισης βάσει των δεδομένων που καταχωρούνται

ΑΠΛΟ, ΑΣΦΑΛΕΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

  • Διατίθεται δωρεάν - ελεύθερης χρήσης
  • Ενημερώνεται σε τακτική βάση, με στόχο την πλέον πρόσφατη έκδοση του Sika AnchorFix®
  • Τοπικά προσαρμοσμένο: Η σειρά των προϊόντων καθορίζεται σύμφωνα με την επιλογή της χώρας κατά τη χρήση του προγράμματος
  • Διαθέσιμο σε διάφορες γλώσσες