Sika Hellas ABEE

 • Sika Hellas ABEE

  Sika Hellas ABEE

  Η εταιρεία Sika Hellas ιδρύθηκε ως θυγατρική της Sika Ελβετίας το 1995. Στα λίγα αυτά χρόνια η Sika Hellas τοποθετήθηκε στις πρώτες επιλογές του Έλληνα τεχνικού για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

  Sika Hellas ABEE
 • ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

  ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

  Η Sika εγκατέστησε νέα μονάδα παραγωγής για κονιάματα στο Κρυονέρι Αττικής. Εκτός του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής προσμίκτων σκυροδέματος στη Θεσσαλονίκη, το νέο αυτοματοποιημένο εργοστάσιο θα αναπτύξει περαιτέρω την εταιρική αποδοτικότητα και στο αντικείμενο των κονιαμάτων και θα δημιουργήσει νέους τομείς δραστηριότητας.

  Νέα Μονάδα Κονιαμάτων
 • SikaSmart Solutions for Projects

  SikaSmart Solutions for Projects

  Η Sika είναι παγκοσμίως γνωστή για τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει και για την πολυσυλλεκτική της εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια.

  SikaSmart Solutions for Projects