Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί Μηχανικό Τεχνικών Προδιαγραφών, με έδρα τις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Eργασιακά καθήκοντα :

 • Τεχνική υποστήριξη έργων & εφαρμογών
 • Τεχνική υποστήριξη ιδιωτών & μηχανικών (τηλεφωνική εξυπηρέτηση) 
 • Τεχνική υποστήριξη & παρακολούθηση γραφείων μελετών
 • Εκπόνηση τεχνο-οικονομικών προτάσεων και προσφορών
 • Εκπαιδεύσεις πελατών/ συνεργατών
 • Εκπαιδεύσεις συναδέλφων

 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας:

 • Ισχυρή θέληση για συνεχή εκπαίδευση και μάθηση
 • Ικανότητα για συνεργασία και ομαδικότητα
 • Θέληση και επιμονή για επίτευξη στόχων 
 • Διαχείριση χρόνου
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας και καλές δεξιότητες
  διαπραγμάτευσης
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και
  ευελιξία
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ικανότητα διαχείρισης
  πελατών

 

Απαραίτητα προσόντα :

 • Δίπλωμα Πολυτεχνείου/ Πολυτεχνικής Σχολής (κατά προτίμηση ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Δομικών Έργων ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού, χωρίς να αποκλείονται πτυχία/ διπλώματα άλλων κατευθύνσεων)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 • Κάτοχος Διπλώματος Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (γνώση AutoCad θα ληφθεί θετικά υπόψη)
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο
 • Απαραιτήτως εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Ο Οργανισμός Sika Hellas ABEE προσφέρει:

 • Άμεση πρόσληψη 
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων 
 • Συνεχή εκπαίδευση στον τομέα των πωλήσεων και σε τεχνικά αντικείμενα συναφή με τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον 
 • Πρόσθετο πακέτο  
 • Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
 • Εταιρικό Τηλέφωνο 

 

E-mail αποστολής των βιογραφικών: [email protected], με τίτλο "Specifications engineer"

 

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί Στέλεχος πωλήσεων Δομικών Υλικών/ Area Sales Representative, με έδρα τις εγκαταστάσεις της, στο Κρυονέρι Αττικής

Περιγραφή θέσης:

 • Ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων και προώθηση υλικών και συστημάτων της Εταιρίας  
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη του Εμπορικού Δικτύου
 • Εφαρμογή ετήσιων στρατηγικών και υλοποίηση έργων σε τοπικό επίπεδο
 • Τεχνική Υποστήριξη προς συνεργάτες
 • Οργάνωση ομαδικών & ατομικών τεχνικών εκπαιδεύσεων προς συνεργάτες και εφαρμοστές επί των συστημάτων και προϊόντων της εταιρίας
 • Διαχείριση και συντονισμός παραγγελιών 

 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας:

 • ΄Ορεξη & ενθουσιασμός  για την καθημερινή εργασία
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, (Ορθή - αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με πελάτες)
 • Συνεργατικότητα – Ομαδικό Πνεύμα
 • Κριτική σκέψη (προσδιορισμός αναγκών, διασφάλιση ικανοποίησης πελάτη και Διαπραγμάτευση)
 • Αναλυτική σκέψη (σχεδιασμός, ανάπτυξη και οργάνωση πλάνου ενεργειών για την επίτευξη των στόχων)
 • Διαχείριση χρόνου

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εργασιακή εμπειρία στα δομικά υλικά (3-8 έτη)*
 • Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων 
 • Κάτοχος Διπλώματος Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας 
 • Απαραιτήτως εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

* Η Εμπειρία στην πώληση Οικοδομικών Υλικών αποτελεί επιπρόσθετο σημαντικό προσόν

Η εταιρεία προσφέρει:
 
 • Άμεση πρόσληψη
 • Σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον
 • Πρόσθετο πακέτο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Βonus επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο + τον πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 • Συνεχή εκπαίδευση στον τομέα των πωλήσεων και σε τεχνικά αντικείμενα συναφή με τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης – Πλάνο εξέλιξης σταδιοδρομίας

 

Ειδική Επισήμανση

 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

E-mail αποστολής των βιογραφικών : [email protected] με τίτλο “ Στέλεχος πωλήσεων Δομικών Υλικών/ Area Sales Representative ”

Sika, starting from Switzerland in 1910, has achieved global presence in over 100 countries with 300 production units worldwide, making it one of the most significant companies in the field of specialized materials for civil engineering projects.

Sika Hellas was founded in 1995. Since then, it has managed to become a top choice for Greek engineers in solving specialized problems. The introduction of innovative materials to the market, the guaranteed quality of its products, and excellent technical support are the key characteristics of its corporate identity.

Its experience in solving technical challenges has positioned it as a leader in the most important projects. Through close collaboration with the technical and commercial community across Greece, Sika Hellas succeeds in bringing cutting-edge technology to the most remote construction sites. Our facilities are located in Kryoneri, Kalochori and Heraklion.

We are currently seeking a highly motivated IT Generalist to join our team with physical presence. This role is responsible for the smooth IT operations for all customers served, including user support.

Role Description:

 • Perform various client management tasks (Deploy applications/operating systems, software updates and troubleshoot computers/mobile devices)
 • Monitor Client Security and help protect computers from security threads
 • Processing of tickets (by phone, via remote and on-site)
 • Inventory of hardware, software, and services
 • Participate in training and share knowledge with team members and users
 • Creation and maintenance of IT documentation

Personality Traits:

 • Ability to think and problem solve independently with an attention to detail
 • Willingness to learn new technologies
 • Able to perform under pressure and deliver results in a demanding and fast-paced environment that requires fresh thinking and innovation
 • Ability to work effectively as part of a team and with other personnel at all organizational level

Requirements:

 • BSc/MSc in Computer Science or equivalent
 • 1-2 years working experience in a similar role
 • In-depth expertise in Windows client operating systems and Microsoft 365 application
 • Hands-on experience in remote support
 • Good knowledge of handling incidents and service requests in our ITSM tool ServiceNow
 • Independent and structured way of working as well as a strong service orientation.
 • Excellent problem-solving and communication skills
 • Ability to provide step-by-step technical assistance, both written and verbal
 • Proficient in English
 • Fulfilled military obligations

The company offers:

 • Attractive salary package and performance bonus
 • Immediate hiring
 • Stable working environment
 • Additional Health Care package
 • Company mobile phone and laptop
 • Career development opportunities & continuous training

 

Please send your cv note to: [email protected] | email subject “ IT Generalist ”

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί Μηχανικό πωλήσεων δομικών υλικών για κατασκευές σκυροδέματος, με έδρα τις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

 

Περιγραφή θέσης :

 • Προώθηση και ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων με έμφαση στο Σκυρόδεμα
 • Τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου – συνεργατών στα Εργοτάξια  
 • Τεχνική υποστήριξη, επίβλεψη έργων & εφαρμογών
 • Εκπαιδεύσεις πελατών/ συνεργατών
 • Εκπόνηση τεχνικό-οικονομικών προτάσεων και προσφορών
 • Διαχείριση και συντονισμός παραγγελιών 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας:

 • Συνεργατικότητα – Ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη – ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών
 • Εστίαση σε ομαδικούς – ατομικούς στόχους
 • Οξυδέρκεια και συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις επί νέων τεχνικών – τεχνολογιών.
 • Πωλησιακές ικανότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης πελατών
 • Υπομονή (διαχείριση άγχους–θυμού-κρίσης) και δυνατότητα εργασίας «υπό πίεση».

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα ή κατ’ελάχιστον Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ (Πολ. Μηχανικός ή Δομικών Έργων χωρίς να αποκλείονται και άλλα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών ή των δομικών υλικών (+1 έτος)
 • Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων 
 • Κάτοχος Διπλώματος Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας 
 • Απαραιτήτως εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

*** Ως επιπρόσθετο σημαντικό προσόν, θα ληφθεί εξαιρετικά υπόψη η γνώση –
εμπειρία στην αγορά Σκυροδέματος

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άμεση πρόσληψη
 • Σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον
 • Πρόσθετο πακέτο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και Βonus επίτευξης στόχων
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο + τον πλέον σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 • Συνεχή εκπαίδευση στον τομέα των πωλήσεων και σε τεχνικά αντικείμενα συναφή με τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης

 

E-mail αποστολής των βιογραφικών: [email protected], με τίτλο "Μηχανικό Πωλήσεων δομικών υλικών για κατασκευές σκυροδέματος"