Πρόσφατες θέσεις εργασίας:

Specification engineer, Project support

Περιγραφή θέσης :

 • Υποστήριξη , προώθηση, ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων και συστημάτων εξειδικευμένων εφαρμογών
 • Διεύρυνση και παρακολούθηση πελατολογίου - συνεργατών (τεχνικές εταιρείες & εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής)
 • Εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών προτάσεων, προσφορών σε κατασκευαστικά έργα, τεχνικές εταιρείες και εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής
 • Εντοπισμός κατασκευαστικών έργων, τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση εξέλιξης τους
 • Υποστήριξη, ανάπτυξη και παρακολούθηση τεχνικών αναγκών μελετητικών γραφείων
   

Απαραίτητα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

 •  Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ (κατά προτίμηση Πολ. Μηχανικός ή Δομικών Έργων χωρίς να αποκλείονται και άλλα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Κάτοχος Διπλώματος Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (γνώση AutoCad θα ληφθεί θετικά υπόψη)
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο
 • Eκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
   

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας:

 • Ισχυρή θέληση για συνεχή εκπαίδευση και μάθηση
 • Ικανότητα για συνεργασία και ομαδικότητα
 • Θέληση και επιμονή για επίτευξη στόχων
 • Διαχείριση χρόνου
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας με δεξιότητες διαπραγμάτευσης
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και ευελιξία
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ικανότητα διαχείρισης πελατών
   

Oι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται στην πρόκληση της θέσης, να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο Alexiou.Niky@gr.sika.com

Role Summary/ Responsibilities:

 • In-depth knowledge of products and systems of all TMs Inventory
 • Close monitoring & contact with designer offices (civil engineer & architects) & owners throughout the country and CY
 • Understanding, support and advising of designers' & owners needs by providing solutions, recommendations for optimization and technical docs
 • Creation of technical proposals & financial offers 
 • Organizing departmental actions (meetings, trainings, conferences, etc.) 
 • Collect market information for new and on-going projects & competition
 • Cooperation with sales teams to communicate sales possibilities
   

Experience & qualifications:

 • Preferably 2+ years of experience in project consulting, designing, sales or technical support
 • Technical expertise of the construction sector
 • AutoCad (not necessary, but would be appreciated)
 • University Degree with Technical or Financial background
 • Computer literacy (MS Office, Windows, ERP, WMS)
 • Fluent knowledge of English
 • Self-motivated person, able to take initiatives and communicate information to relevant inter-company sales team
   

Contacts (internal /external):

Internal:   General Manager, Technical Manager, all TMMs, Communication Responsible, IT Manager, salesteam
External:  Architects,civil engineers, specifiers, public authorities technical departments, customers
 

Appropriate Candidate should:

 • Have team spirit, good communication and interpersonal skills
 • Be hard working, analytical & be able to respond well to pressure
   

Please, don’t apply if this doesn’t sound like a job you would love, and do well
– we’re looking for someone who will read this and say, Yes! That’s exactly who I am and what I want to do!

Υπεύθυνος Βάρδιας για μονάδα παραγωγής

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022
 

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί Υπεύθυνο Βάρδιας για τη Μονάδα Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας & χρήση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αν απαιτειται)
 • Προϋπηρεσία 2-5 ετών σε μονάδα παραγωγής
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Όρεξη για δουλειά και συνεργατικό πνεύμα

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 
 • Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής
 • Επιθυμητή ηλικία 25-40 χρόνων
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια
 
 

Oι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται στη θέση, μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο roussos.nikolaos@gr.sika.com, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ