Πρόσφατες θέσεις εργασίας:

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, για εργασία στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Εργασιακά καθήκοντα:

 • Διενέργειες δοκιμών που αφορούν στην παραγωγή δειγμάτων σκυροδέματος και κονιαμάτων.
  - Η συγκεκριμένη εργασία αν και χειρωνακτική κατά 90%, απαιτεί προσήλωση στην εργασία, οξυδέρκεια και συνεχή βελτίωση της αντίληψης του εργαζομένου κατά τη διενέργεια των δοκιμών, καθώς τα πειράματα είναι απαιτητικά και αυξημένης ευθύνης χωρίς να επιτρέπουν αστοχίες ή λάθη απροσεξίας
 • Ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή των οδηγιών παραγωγής και τη σωστή συμπλήρωση των συνοδευτικών εντύπων
 • Τηρούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, απαραίτητα επιμελείται η τάξη και η καθαριότητα στους χώρους εργασίας
   

Εμπειρία:

Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει σχετική εμπειρία από εργασιακό περιβάλλον όπως:

 1. Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου σε εταιρείες παραγωγής σκυροδέματος
 2. Εργαστήρια δοκιμών δομικών υλικών
 3. Απόφοιτοι ΙΕΚ με κατεύθυνση τα δομικά υλικά και τις κατασκευές , που έχουν εργαστεί στο αντικείμενό τους
 4. Εργασίες στην κατασκευή
   

Απαραίτητα προσόντα:

Α) Τυπικά:

 • Απόφοιτος λυκείου ή ΙΕΚ
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας & απλή γνώση – εξοικείωση με Η/Υ
   

Β) Φυσικά: 

 • ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: όρεξη για δουλειά, προθυμία (hands on) και επιδεξιότητα στα χέρια
 • Προσαρμοστικότητα, ευστροφία και γρήγορη εξοικείωση σε νέο περιβάλλον εργασίας
 • Μεθοδικότητα, τάξη, οργάνωση
 • Συνεργατικό πνεύμα
  *Η εργασιακή εμπειρία στον χώρο δεν είναι απαραίτητη, ωστόσο θα ληφθεί θετικά υπόψιν.

Προσφέρουμε:

 • Μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου, πλήρους απασχολήσεως
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα εξέλιξης
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
   

Ειδική Επισήμανση: 
Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Email αποστολής των βιογραφικών : [email protected], με τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ”.

Για τη SIKA HELLAS,
Τμήμα Προσωπικού

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί  ΜΗΧΑΝΙΚΟ TΕΧΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, με έδρα τις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Εργασιακά καθήκοντα - Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:

 • Υποστήριξη , προώθηση, ανάπτυξη πωλήσεων προϊόντων και συστημάτων εξειδικευμένων εφαρμογών
 • Διεύρυνση και παρακολούθηση πελατολογίου - συνεργατών (τεχνικές εταιρείες & εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής) 
 • Εκπόνηση τεχνικο-οικονομικών προτάσεων, προσφορών σε κατασκευαστικά έργα, τεχνικές εταιρείες και εξειδικευμένα συνεργεία εφαρμογής
 • Εντοπισμός κατασκευαστικών έργων, τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση εξέλιξης τους
 • Υποστήριξη, ανάπτυξη και παρακολούθηση τεχνικών αναγκών μελετητικών γραφείων


Χαρακτηριστικά προσωπικότητας:

 • Ισχυρή θέληση για συνεχή εκπαίδευση και μάθηση
 • Ικανότητα για συνεργασία και ομαδικότητα
 • Θέληση και επιμονή για επίτευξη στόχων 
 • Διαχείριση χρόνου
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας και καλές δεξιότητες διαπραγμάτευσης
 • Οργανωτικές ικανότητες, μεθοδικότητα και ευελιξία
 • Επαγγελματική συμπεριφορά και ικανότητα διαχείρισης πελατών


Απαραίτητα προσόντα: 

 • Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ (κατά προτίμηση Πολ. Μηχανικός ή Δομικών Έργων χωρίς να αποκλείονται και άλλα πτυχία ΑΕΙ- ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης)
 • Απόλυτα απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 • Κάτοχος Διπλώματος Ι.Χ. αυτοκινήτου
 • Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (γνώση AutoCad θα ληφθεί θετικά υπόψη)
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο
 • Απαραιτήτως εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις


Ο Οργανισμός Sika Hellas ABEE προσφέρει : 

 • Άμεση πρόσληψη 
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και bonus επίτευξης στόχων 
 • Συνεχή εκπαίδευση στον τομέα των πωλήσεων και σε τεχνικά αντικείμενα συναφή με τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης θέσης εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον 
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο 
 • Πρόσθετο πακέτο  
 • Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Εταιρικό Τηλέφωνο 


Ειδική Επισήμανση: 
Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
E-mail αποστολής των βιογραφικών : [email protected], με τίτλο "ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TΕΧΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ".


Για τη SIKA HELLAS,
Τμήμα Προσωπικού

 

  

Man with a train tunnel in the background


Sika Hellas•  Οι άνθρωποί μας αποτελούν τη δύναμη αυτής της εταιρίας. Υποστηρίζονται συστηματικά τόσο στην προσωπική τους όσο και στην επαγγελματική τους ανάπτυξη
•  Η επιτυχία μας βασίζεται στην αφοσίωση και την αμείωτη προσπάθεια όλων των εργαζομένων μας
•  Η φιλοσοφία μας είναι οι εργαζόμενοι να  απολαμβάνουν την καθημερινή εργασία τους αντιμετωπίζοντάς την ως μια συνεχή πρόκληση
•  Η γνώση, η συνεχής εκπαίδευση, η εξειδίκευση, η αφοσίωση και  ο δυναμισμός των εργαζομένων μας εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία μας προς τις προκλήσεις του μέλλον
 
Sika Logo with Building Trust to the side