Πρόσφατες θέσεις εργασίας

Υπεύθυνος Βάρδιας για μονάδα παραγωγής

Τρίτη, 06 Απριλίου 2021

Η SIKA HELLAS ABEE, αναζητεί Υπεύθυνο Βάρδιας για τη Μονάδα Παραγωγής στις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

 

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας & χρήση Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (αν απαιτειται)
 • Προϋπηρεσία 2-5 ετών σε μονάδα παραγωγής
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Όρεξη για δουλειά και συνεργατικό πνεύμα

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
 
 • Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι Βόρειας - Βορειοανατολικής Αττικής
 • Επιθυμητή ηλικία 25-40 χρόνων
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια
 
 

Oι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται στη θέση, μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο roussos.nikolaos@gr.sika.com, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ

Technical Sales Representative - Αντιπρόσωπος Τεχνικών Πωλήσεων

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021

 

Περιγραφή θέσης :

 • Ανάπτυξη των πωλήσεων υλικών & συστημάτων, διεύρυνση του πελατολογίου
 • Υποστήριξη νέων τεχνολογιών
 • Διεκπεραίωση εσωτερικών διαδικασιών σε όλα τα στάδια της πώλησης

 

Απαραίτητα ακαδημαϊκά – τυπικά προσόντα:

 • Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης ΑΕΙ (κατά προτίμηση Mηχανολόγος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός ή Δομικών Έργων χωρίς να αποκλείονται και άλλα πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης)
 • ΄Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων 
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας 
 • Προϋπηρεσία στο χώρο της οικοδομής θα ληφθεί υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν
 • Απαραιτήτως εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας:

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις καλές διαπροσωπικές και οργανωτικές ικανότητες των υποψηφίων. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει :

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες με έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Ευστροφία, ευελιξία προσαρμοστικότητα
 • Αναλυτικές ικανότητες και ιδιαίτερα στη διαχείριση αριθμών
 • Να είναι σε θέση να εργαστεί υπό πίεση και να διαχειριστεί κρίσεις

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις στον τομέα των πωλήσεων
 • Σταθερό επαγγελματικό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης

 

 

Oι υποψήφιοι που πιστεύουν ότι ανταποκρίνονται στην πρόκληση της θέσης, να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στο hr@gr.sika.com, ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ : TEXNIKOΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ /ΤΜ Ιndustry