Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της σημερινής κοινωνίας, ειδικά για τις μητροπολιτικές περιοχές, οι οποίες αναπτύσσονται με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό, συμπεριλαμβάνοντας τα αεροδρόμια. Κάτι τέτοιο σημαίνει παροχή ολοένα και περισσότερων χώρων στάθμευσης, με την κατασκευή νέων, και συχνά, την επέκταση και την ανακατασκευή υφιστάμενων. Οι μοντέρνοι, νέοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων έχουν ουσιώδη σημασία και πρέπει να ενσωματώνονται στο αρχιτεκτονικό ύφος των πόλεων. Συχνά κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τεχνικές "fast track", με όσο το δυνατόν λιγότερο τμήμα της κατασκευής να δημιουργείται επί τόπου στο έργο, για να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στο χώρο.
Βασικά πλεονεκτήματα συστημάτων Sika για χώρους στάθμευσης οχημάτων
  • Η ευρεία γκάμα ανθεκτικών συστημάτων επίστρωσης δαπέδων - Sikafloor® MultiDur & Sikafloor® MultiFlex έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις συγκεκριμένων περιοχών μιας κατασκευής που προορίζεται για χώρος στάθμευσης, συμπεριλαμβάνοντας τις φέρουσες πλάκες υπογείων, τα ενδιάμεσα καταστρώματα, τα τελικά καταστρώματα και τις εκτεθειμένες επιφάνειες, καθώς και ράμπες και χώρους υποδοχής.
  • Τα συστήματα δαπέδων της Sika διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών χρώματος, το οποίο προσφέρει σχεδιαστική ελευθερία και ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις, π.χ. ανοιχτότερες αποχρώσεις με υψηλότερη ανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας μπορούν να εφαρμοστούν στο ανώτερο κατάστρωμα, για να διατηρείται το κτίριο δροσερό.
  • Χάρις στην υψηλή αντοχή σε φθορά και χημικά, οι επιστρώσεις δαπέδων Sikafloor® για χώρους στάθμευσης είναι ανθεκτικές σε τυπικές καταπονήσεις, όπως φορτία κυκλοφορίας, παγολυτικά άλατα και υγρά αυτοκινήτων καθώς και ατμοσφαιρικές συνθήκες.
  • Διασφαλίζουμε σύντομο χρόνο αποπεράτωσης εργασιών, με εξοικονόμηση χρημάτων, με καινοτόμο τεχνολογία ψεκασμού Sikalastic® OneShot που συνδυάζει πολυουρία και αδρανή.
  • Το καινοτόμο και ανθεκτικό σύστημα σφράγισης αρμών Sika® FloorJoint για χώρους στάθμευσης μειώνει τους κραδασμούς και τον θόρυβο της κυκλοφορίας και εξασφαλίζει στεγανότητα, όταν χρησιμοποιείται συνδυαστικά με το σύστημα Sikadur® Combiflex SG.
 

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες για τα συστήματά μας ανάλογα με τον τύπο του χώρου

Συστήματα για ενδιάμεσα καταστρώματα στάθμευσης οχημάτων

Οι περισσότεροι από τους υφιστάμενους πολυώροφους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων αποτελούν κυρίως κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, πολλές από τις οποίες έχουν ιστορικό πρώιμων φθορών, δομικές βλάβες και ελλείψεις στον τομέα της ασφάλειας. Η αιτία για αυτά τα φαινόμενα είναι ο κακός σχεδιασμός, η κακή κατασκευή, τα χαμηλά πρότυπα συντήρησης και επισκευής ή συνδυασμός και των τριών παραγόντων. Η έκθεσή τους είναι παρόμοια με εκείνης των καταστρωμάτων γεφυρών παρά με εκείνης των κτιριακών κατασκευών στις οποίες ανήκουν, και ως συνέπεια έχουν υποβαθμίζονται ραγδαία, ειδικά σε ό,τι αφορά στη διάβρωση οπλισμού λόγω διείσδυσης νερού και παγολυτικών αλάτων. Το κλείσιμό τους, τμηματικά ή και εξ' ολοκλήρου για κοστοβόρες επισκευές, αποτελεί αναγκαία πρακτική. Αυτές οι κακές εμπειρίες έχουν οδηγήσει στην ενίσχυση της βελτίωσης του σχεδιασμού των χώρων στάθμευσης, της κατασκευαστικής μεθόδου και των χρησιμοποιούμενων υλικών, με στόχο τη διασφάλιση της αυξημένης ανθεκτικότητας και της ασφάλειας, τόσο των νέων, όσο και των υφιστάμενων κατασκευών.

Χρειάζεστε βοήθεια για το έργο σας;