Οι διαφορετικές συνθήκες έκθεσης και λειτουργίας στο χώρο της βιομηχανίας ή της κτιριακής κατασκευής, καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή προστατευτικών βαφών σε τοιχοποιίες και ταβάνια. Οι ειδικές απαιτήσεις προφανώς διαφέρουν ανάλογα με τη συγκεκριμένη βιομηχανία, τη χρήση της επιφάνειας και τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός του χώρου.

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Συστάσεις

Τα συστήματα βιομηχανικών βαφών Sika έχουν πολυάριθμα πλεονεκτήματα

Η εξειδικευμένη αντιστοίχιση προϊόντων και οι δεκαετίες εμπειρίας μας μάς επιτρέπουν να προσφέρουμε πρακτική, στιβαρή και υψηλής απόδοσης προστασία επιφανειών κάθε τύπου και από κάθε επιθετικό μέσο, για ένα τεράστιο φάσμα εφαρμογών. Τα συστήματα της Sika λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια ζωής του σχεδιασμού, τις λειτουργικές απαιτήσεις, τις λεπτομέρειες επιφάνειας και τις ιδιαιτερότητες χρήσεις του χώρου.

Κατεβάστε ενημερωτικά έντυπα

Διάδρομος νοσοκομείου Groeninge στο Kortrijk, Βέλγιο με Sika ComfortFloor

Ανακαλύψτε τα εξειδικευμένα συστήματα βιομηχανικών βαφών Sika

Τα συστήματα βιομηχανικών βαφών και επιστρώσεων είναι η πιο σημαντική και συχνά μόνο πρακτική λύση για την προστασία των επιφανειών από επιθετικά μέσα, διάβρωση, χημικά, φωτιά ή συμμόρφωση με ειδικούς κανονισμούς που αφορούν σε συγκεκριμένη χρήση του χώρου, όπως σε βιομηχανικές ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή χώρους υγειονομικής περίθαλψης και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η έλλειψη προστασίας των επιφανειών, συχνά οδηγεί σε προβλήματα που αφορούν την οπτική εμφάνιση της δομής και ακόμη πιο σημαντικό, οδηγεί σε δομική υποβάθμιση και πιθανή αστοχία. Οι κατάλληλες προστατευτικές βαφές και η τακτική συντήρηση διασφαλίζουν μακροχρόνια προστασία των κατασκευών, ανεξαρτήτως υποστρώματος και μπορούν να αποτρέψουν τη συνολική επισκευή ή ακόμη και τον παροπλισμό, με υψηλό κόστος.

 
Steel structure with corrosion protection coating at stadium in Poznan, Poland
  
Γραφτείτε στο newsletter μας: