Η Sika θεωρείται ηγέτης σε παγκόσμια βάση στην επισκευή και προστασία σκυροδέματος. Η πολυετής έρευνα για την ανάπτυξη και εξέλιξη προϊόντων, σε συνδυασμό με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας, μας έδωσαν τη δυνατότητα παροχής συστημάτων αποκατάστασης κατασκευών σκυροδέματος, οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες λόγω διάβρωσης, δομητικής υποβάθμισης, διείσδυσης νερού, κύκλων πήξης/τήξης, σεισμικής δραστηριότητας, αλκαλοπυριτικής αντίδρασης, κ.α.
επισκευαστικά προιοντα Sika

Οι Συχνότερες αιτίες υποβάθμισης του σκυροδέματος μπορεί να είναι η διάβρωση, δομητική βλάβη, διείσδυση νερού, σεισμική δραστηριότητα ή πλειάδα άλλων αιτιών.

Πλεονεκτήματα υλικών & συστημάτων Επισκευής και προστασίας της κατασκευής

  • Η πολυετής έρευνα συνδυαστικά με δεκαετίες πρακτικής εμπειρίας έχουνε επιτρέψει στη Sika να εξελίξει μία πλήρη γκάμα λύσεων για αποκατάσταση κατασκευών σκυροδέματος. 
  • Εκτός αυτών η Sika μπορεί να υπερηφανεύεται για την απαράμμιλη τεχνική υποστήριξη των συνεργατών της, από τη σύλληψη μέχρι την εφαρμογή επί τόπου στο έργο. 
  • H όλη τεχνογνωσία και κατάρτιση προέρχεται από την άνω των 100 ετών εμπειρία μας σε μικρά και μεγάλα έργα παγκοσμίως.  
  • Οι λύσεις μας είναι σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές και μεθόδους που ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1504.

Στο αναλυτικό ενημερωτικό έντυπο που έχουμε δημιουργήσει, μπορείτε να βρείτε την πλήρη παράθεση συστημικής προσέγγισης σχετικά με θέματα που απασχολούν τον κάθε μηχανικό σε ό,τι αφορά στην επισκευή & προστασία σκυροδέματος.

Κύριες αιτίες αστοχίας κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος

Η υποβάθμιση σκυροδέματος οφείλεται σε: 
Χημικές επιθέσεις, π.χ. έκθεση σε χημιά, αλκαλοπυριτική αντίδραση, βακτηριδιακή δράση  
Διάβρωση του χάλυβα οπλισμένου σκυροδέματος, π.χ. ενανθράκωση, χλωριόντα, διαρρέον ηλεκτρικό ρεύμα
Μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. κρούση, υπερφόρτωση, κινητικότητα, σεισμική δραστηριότητα, έκρηξη  
Φυσικές επιδράσεις, π.χ. κύκλοι ψύξης/απόψυξης, κινητικότητα λόγω θερμοκρασιακών μεταβολών, συρρίκνωση, φθορά, απότριψη
Υποκείμενοι παράγοντες, π.χ. κακοτεχνίες, σχεδιαστικές αστοχίες, έλλειψη συντήρησης
Η επισκευή σκυροδέματος είναι απαραίτητη για:
Αντικατάσταση ελαττωματικού σκυροδέματος
 
Αποκατάσταση δομικής ακεραιότητας
 
Αποκατάσταση αισθητικής
 
Αποκατάσταση γεωμετρίας
 
Αποκατάσταση ανθεκτικότητας
 
Φόρτωση...

Ανακαλύψτε την ολοκληρωμένη συστημική προσέγγιση Sika σε θέματα επισκευής & προστασίας

Από τα μικρά έως τα μεγαλύτερα εργοτάξια η Sika παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία

     

  • Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
  • Προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
  • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
  • Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης