Χρειάζεστε να βρείτε ακριβώς ποια λύση Παθητικής Πυροπροστασίας ταιριάζει στις απαιτήσεις σας;
Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο λύσεων που σας παρέχει η Sika για να βρείτε την πλέον συμβατή. Παρέχονται πληροφορίες, τόσο για το σύστημα όσο και για τα επιμέρους προϊόντα, καθώς και τεχνικά σχέδια για να σας βοηθήσουν να προδιαγράψετε και να ολοκληρώσετε ορθά τη μελέτη σας.

  

  

Γραφτείτε στο newsletter μας: