Για την σωστή στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών, πισίνων, δεξαμενών ή ταμιευτήρων νερού, απαιτείται κατάλληλη επιλογή υλικών, εκπαιδευμένους επαγγελματίες εφαρμοστές και ποιοτικό έλεγχο επί τόπου στο έργο. Ως Sika αποτελούμε τον πιο ολοκληρωμένο συνεργάτη που θα μπορούσατε να έχετε, προσφέροντάς σας πλήρες εύρος προϊόντων και συστημάτων στεγανοποίησης, τεχνικής υποστήριξης και εμπειρίας εφαρμογής.

Πλεονεκτήματα στεγανοποίησης με Sika


Η μακροπρόθεσμη εμπειρία της Sika συνδυαστικά με την τεχνογνωσία της αποτελούν το κλειδί για μία στεγανή κατασκευή
 
Λαμβάνουμε υπόψη μας τη συνολική σχεδιαστική προσέγγιση, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, παρέχοντας λύσεις τόσο για νέες κατασκευές, όσο και για έργα ανακαινίσεων
Διαθέτουμε πιστοποιημένα συστήματα, κατάλληλα για επαφή με πόσιμο νερό, τα οποία ικανοποιούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις

Διαθέτουμε ειδικές, υγρές, εν θερμώ ψεκαζόμενες μεμβράνες συμβατές για χημικές και μικροβιολογικές επιθέσεις ή για περιπτώσεις έντονης μηχανικής καταπόνησης

Δοκιμασμενές λύσεις για στεγανές σήραγγες, υπόγεια ή μπαλκόνια, δεξαμενές και ταμιευτήρες
   
Από τα μικρά έως τα μεγαλύτερα εργοτάξια η Sika παρέχει υποστήριξη και τεχνογνωσία

     

  • Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
  • Προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
  • Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής
  • Επί τόπου τεχνική υποστήριξη
  • Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης

    

A map with all the Sika subsidiaries as of November 2021 marked

 

 

Η Sika διεθέτει εμπειρία άνω των
100 ετών
ήδη από το πρώτο στεγανοποιητικό κονίαμα που αναπτύχθηκε το 1910.

 

Στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα του κόσμου, τη σήραγγα Gotthard εφαρμόστηκαν
3,3 εκ m²
μεμβράνης Sikaplan®

 

 

 

 

 

Με 50ετή εμπειρία, έχουν σφραγιστεί
40.000 km
με το σύστημα σφράγισης αρμών Sikadur-Combiflex® SG!