Η εφεύρεση για παραγωγή ενός στεγανού κονιάματος από τον Kaspar Winkler το 1910, αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχημένη πορεία της Sika στον τομέα της στεγανοποίησης. Η Sika αποτελεί τον πιο ολοκληρωμένο συνεργάτη που θα μπορούσατε να έχετε, προσφέροντάς σας πλήρες εύρος προϊόντων και συστημάτων στεγανοποίησης, τεχνικής υποστήριξης και εμπειρίας εφαρμογής. Η σωστή στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών, κατασκευών συγκράτησης νερού, έργων υποδομής και κατασκευαστικών λεπτομερειών, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σωστό σχεδιασμό, κατάλληλη επιλογή υλικών και επιπλέον με επαγγελματίες εφαρμοστές και ποιοτικό έλεγχο επί τόπου στο έργο.
Η Sika διεθέτει εμπειρία άνω των
100 ετών
ήδη από το πρώτο στεγανοποιητικό κονίαμα που αναπτύχθηκε το 1910.
Με 50ετή εμπειρία, το σύστημα σφράγισης αρμών Sikadur-Combiflex® SG είναι διαθέσιμο παγκοσμίως, όπου περισσότερα από
40.000 km
ταινίας σφράγισης αρμών έχουν εφαρμοστεί!
3,3 εκατομμύρια
τετραγωνικά μέτρα μεμβράνης Sikaplan® εφαρμόστηκαν στη σήραγγα Gotthard, τη μεγαλύτερη σιδηροδρομική σήραγγα παγκοσμίως, που ισοδυναμούν με περίπου 330 γήπεδα ποδοσφαίρου.

Μεγιστοποίηση οφέλους με χρήση συστημάτων Sika

Οι λύσεις της Sika είναι κατάλληλες ακόμη και για τις απαιτητικότερες συνθήκες χρήσεις, κρατώντας το νερό εκτός κατασκευής σε σήραγγες, υπόγεια ή μπαλκόνια και εντός κατασκευής σε δεξαμενές και ταμιευτήρες.  

Διαθέτουμε πιστοποιημένα συστήματα, κατάλληλα για επαφή με πόσιμο νερό, τα οποία ικανοποιούν τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.  

Η Sika έχει αναπτύξει λύσεις για ειδικές συνθήκες χρήσης, συμπεριλαμβάνοντας χημικές και μικροβιολογικές επιθέσεις ή για περιπτώσεις έντονης μηχανικής καταπόνησης, διαθέτοντας ειδικές, υγρές, εν θερμώ ψεκαζόμενες μεμβράνες.

Λαμβάνουμε υπόψη μας τη συνολική σχεδιαστική προσέγγιση, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια, παρέχοντας λύσεις τόσο για νέες κατασκευές, όσο και για έργα ανακαινίσεων.  

Η μακροπρόθεσμη εμπειρία της Sika συνδυαστικά με την τεχνογνωσία της αποτελούν το κλειδί για μία στεγανή κατασκευή.

Φέρνουμε αξία στην κατασκευή σας

Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington D.C. made with Sika Watertight Concrete System

Υποστήριξη κατά τη φάση μελέτης
Διαθέτουμε προδιαγραφές, σχέδια και λεπτομέρειες
Εκπαίδευση συνεργείων εφαρμογής και επί τόπου τεχνική υποστήριξη
Συστήματα αποδεδειγμένης ποιότητας, παγκόσμιας χρήσης
Ανάλυση διαρροών σε υφιστάμενες κατασκευές

Εξερευνήστε την πλήρη γκάμα προϊόντων μας για στεγανοποίηση κατασκευών

Συστήματα στεγανοποίησης υπογείων, σηράγγων & θεμελιώσεων

Οι υπόγειες κατασκευές εκτίθενται σε διαβρωτική δράση της οποίας η ένταση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Καταρχήν εξετάζεται η παρουσία νερού, είτε πρόκειται απλώς για παρουσία υγρασίας, διηθούμενο νερό ή νερό υπό υδροστατική πίεση. Άλλοι παράγοντες που εξετάζονται είναι η διαβρωτικότητα του νερού λόγω διάλυσης επιβλαβών χημικών ενώσεων και οι διαφορετικοί τύποι εδαφών. Κατόπιν αυτής της αξιολόγησης, λαμβάνεται η απόφαση για το κατάλληλο σύστημα στεγανοποίησης. Κάθε περίπτωση απαιτεί διαφορετικά και εξειδικευμένα συστήματα στεγανοποίησης.

Συστήματα για πισίνες

Οι πισίνες είναι ένας χώρος συνδεδεμένος με ευχάριστες στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης. Η ευρεία γκάμα προϊόντων της Sika προσφέρει λύσεις στεγανοποίησης αυτού του κατασκευαστικού στοιχείου, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου και την επιθυμητή τελική αισθητική.

Συστήματα για δεξαμενές πόσιμου νερού

Η Sika διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων για δεξαμενές πόσιμου νερού, ανάλογα με τις απαιτήσεις σχεδιασμού και την πρόβλεψη απαιτούμενης συντήρησης. Ανεξαρτήτως επιλεχθείσας τεχνολογίας και συστήματος εφαρμογής, όλα τα προϊόντα φέρουν ειδική πιστοποίηση καταλληλότητας επαφής με πόσιμο νερό.

Συστήματα για δεξαμενές αστικών λυμάτων

Η Sika συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού στον πλανήτη, παρέχοντας βιώσιμες λύσεις στεγανοποίησης εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής διάρκειας ζωής τους.

Συστήματα ενεμάτων για στεγανοποίηση διαρροών

Τα ενέσιμα συστήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή και στεγανοποίηση κατασκευών σκυροδέματος πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Η Sika διαθέτει μία ευρεία γκάμα προϊόντων, διαφορετικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων, ανάλογα με τον τύπο κατασκευής και την έκταση της διαρροής. Αυτά αφορούν από περιπτώσεις επιφανειακής αποκατάστασης με επανορθωτική σφράγιση επιφάνειας στοιχείων κατασκευών σκυροδέματος σε υπόγεια με ενέματα τύπου μανδύα (Curtain Injection) ή πλέγματος (Grid Injection), μέχρι αστοχίες μεμβρανών με χρήση ενεμάτων σε συστήματα μεμβρανών που έχουν υποστεί φθορές (σύστημα μονής ή διπλής μεμβράνης).

Συστήματα στεγανοποίησης αρμών

Η Sika διαθέτει ευρεία γκάμα συστημάτων για στεγανοποίηση κατασκευαστικών και διαστολικών αρμών. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται στην κατασκευή κατά τη φάση σκυροδέτησης, προστατεύοντας από διαρροή, με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την τεχνολογία στην οποία βασίζονται και το σχεδιασμό τους.

Αστάρια & βοηθητικός εξοπλισμός εφαρμογής συστημάτων

Την γκάμα όλων των τεχνολογιών της Sika συμπληρώνει μία ποικιλία βοηθητικών προϊόντων, όπως αστάρια, συστήματα στερέωσης, προστατευτικά φύλλα, κ.α.