Δημιουργήστε προστιθέμενη αξία για την κατασκευή σας με τα αντικείμενα Sika BIM!

   

Για την αυξανόμενη σημασία της μοντελοποίησης κτιριακής πληροφορίας (BIM) στον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση των έργων, η Sika διαθέτει μία ευρεία γκάμα από BIM λεπτομέρειες που καλύπτουν περιπτώσεις Επιστρώσεων Δαπέδων, Στεγανοποίησης Υπογείων και Υγρομόνωση Δωμάτων & Οροφών.

   

   
Για την πλήρη γκάμα αντικειμένων BIM συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας:
   

Η Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας BIM (Building Information Modeling) είναι ουσιαστικά η εξέλιξη στην Κατασκευαστική Βιομηχανία. Η βιομηχανία εξελίσσεται εδώ και χρόνια, με καινοτομίες, μηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματοποιημένη παραγωγή. Τώρα είναι η σειρά του κατασκευαστικού κλάδου να καλύψει τη διαφορά.

Η Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας δεν ανήκει σε κανέναν. Δεν είναι CAD ή ένα μοναδιαίο λογισμικό. Το BIM είναι μια συνεχής διαδικασία, ένας νέος τρόπος εργασίας που απαιτεί διάφορα εργαλεία, εφαρμογές και συνδυασμό πακέτων λογισμικού.

Οι απώτεροι στόχοι είναι η αύξηση της ποιότητας και της απόδοσης των κτιρίων, η βελτίωση της επικοινωνίας / συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων καθ’ όλη τη  διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου, η μείωση του κόστους, η μείωση των πιθανών κινδύνων και ευθυνών για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με τη χρήση συστημάτων προσομοίωσης για τον εντοπισμό σφαλμάτων.

"Το BIM είναι ουσιαστικά η αξία της δημιουργίας συνεργασίας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου, ξεκινώντας από την προμελέτη, την συλλογή και την ανταλλαγή κοινών τρισδιάστατων μοντέλων, με ακριβή δεδομένα που συνδέονται μεταξύ τους." Πηγή: Ομάδα εργασίας της κυβέρνησης BIM

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εμπλέκονται και συνεργάζονται σε ένα μοντέλο τρισδιάστατου κτιρίου, το οποίο εξασφαλίζει συντονισμένο σχεδιασμό με λιγότερες αστοχίες και καλύτερη διαχείριση. Ως μια εξελιγμένη διαδικασία που βασίζεται σε τρισδιάστατα μοντέλα, η Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας εξοπλίζει τους επαγγελματίες της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και των κατασκευών με διορατικότητα και εργαλεία για αποτελεσματικότερο πλάνο κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την διαχείριση κτιριακών και έργων υποδομής.

Graphic showing the relations of BIM
"Η Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας περιγράφεται με πολλούς τρόπους, αλλά στην ουσία είναι ένας τρόπος εργασίας βασισμένος στην συνεργασία, υποστηριζόμενος από εργαλεία λογισμικού που διαθέτουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κτίρια" Πηγή: NBS International BIM Report 2016
Ψηφιακά Εργαλεία

Τα εργαλεία πίσω από την Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας (BIM) είναι ψηφιακά και απαιτούν καταρτισμένους επαγγελματίες που κατανοούν τη ροή εργασιών και την αντίστοιχη πλατφόρμα λογισμικού. Με τα κατάλληλα εργαλεία, το BIM φέρνει ολόκληρο το έργο στα χέρια της ομάδας σας, με ταχύτερο συντονισμό στο γραφείο και στο εργοτάξιο, μέσω υπολογιστή,
tablet ή smartphone.

Σκέψη σε μια Νέα διάσταση

Το BIM προσθέτει μια νέα διάσταση στη διαδικασία σχεδιασμού και απαιτεί ένα νέο τρόπο σκέψης πέρα ​​από τις παραδοσιακές μεθόδους δισδιάστατων σχεδίων με στυλό και χαρτί. Ολόκληρη η ομάδα του έργου θα πετύχει όταν αγκαλιάσει την τρίτη διάσταση και τα πρόσθετα δεδομένα, όπως ιδιότητες προϊόντος, ποσότητες, λεπτομέρειες προϊόντος για τον κατασκευαστή και πολλά ακόμα στοιχεία, τα οποία ενσωματώνονται στη ροή εργασίας BIM.

Παγκόσμια και Τοπική Ανάπτυξη

Το BIM δεν είναι λογισμικό, αλλά μια διαδικασία για το σχεδιασμό, τη συνεργασία, την προσομοίωση, τον έλεγχο και την διαχείριση των διαδικασιών σχεδίασης και κατασκευής σε ένα εικονικό περιβάλλον. Οι δραστηριότητες γύρω από το BIM καθοδηγούνται ανεξάρτητα, καθώς δεν ανήκουν σε καμία εταιρεία, κοινότητα ή χώρα. Το BIM αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως επίσης και σε τοπικό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές κάθε χώρας.