Η Sika είναι μια εταιρεία ειδικών χημικών προϊόντων με ηγετική θέση στην ανάπτυξη και παραγωγή συστημάτων και προϊόντων για συγκόλληση, σφράγιση, ηχοαπόσβεση, ενίσχυση και προστασία στον τομέα της Κατασκευής και της Αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Sika δραστηριοποιείται στις ακόλουθες οκτώ αγορές-στόχους:

Οικοδόμηση & επένδυση κτιριακών κατασκευών

Η Sika παρέχει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων για διάστρωση πλακιδίων, προστασία προσόψεων και διαμόρφωση κτιριακού κελύφους, καθώς και για τη διαμόρφωση τοιχοποιίας εσωτερικών χώρων, τόσο για ιδιωτικές κατοικίες όσο και για εμπορικά κτίρια. Η γκάμα υλικών περιλαμβάνει κόλλες πλακιδίων και αρμόστοκους, καθώς και συστήματα για στεγανοποίηση κάτω από πλακάκια και κάθε είδους βοηθητικά υλικά. Επιπλέον, περιλαμβάνει προϊόντα για εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους, όπως προϊόντα εξομάλυνσης τοιχοποιίας, διακοσμητικά επιχρίσματα και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS). Η παγκόσμια τάση αστικοποίησης και η αυξανόμενη ανάγκη για βελτίωση κατοικιών, τροφοδοτούν περαιτέρω την αγορά με νέες ανάγκες διαρκώς. Μέσω μιας σταθερής παρουσίας σε ταχέως εξελισσόμενα κανάλια διανομής και εμπορικούς συνεργάτες, εργολάβους και συνεργεία εφαρμογής και διαθέτοντας ολοκληρωμένα συστήματα για το κτιριακό κέλυφος, από το υπόγειο μέχρι την οροφή, η Sika αντιμετωπίζει πλήρως την αυξανόμενη ζήτηση για ποιότητα, άνεση, αισθητική και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις.

Target Market Building Finishing
Target Market Concrete

Παραγωγή σκυροδέματος

Η Sika αναπτύσσει και εμπορεύεται ένα πλήρες φάσμα προσμίκτων και προσθέτων για χρήση σε παραγωγή σκυροδέματος, τσιμέντου και κονιαμάτων. Αυτά τα προϊόντα επαυξάνουν τα χαρακτηριστικά του νωπού ή/και του σκληρυμένου σκυροδέματος, όπως είναι η εργασιμότητα, η υδατοστεγανότητα, η ανθεκτικότητα, η φέρουσα ικανότητα και η αρχική και τελική αντοχή. Η ζήτηση προσμίκτων και προσθέτων είναι συνεχώς αυξανόμενη, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων απόδοσης που επιβάλλονται στο σκυρόδεμα και τα κονιάματα, ειδικά στις αστικές περιοχές και στην κατασκευή έργων υποδομής. Επιπλέον, η αυξανόμενη χρήση νέας φύσεως υλικών, όπως ανακυκλωμένα αδρανή και εναλλακτικών υδραυλικών υλικών, όπως ιπταμενη τέφρα, σκωρία, κ.α., οδηγούν σε αύξηση των αναγκών για νέα και εξειδικευμένα πρόσμικτα.

Στεγανοποίηση

Οι λύσεις συστημάτων στεγανοποίησης της Sika καλύπτουν όλο το φάσμα των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για στεγανοποίηση υπόγειων και υπέργειων κατασκευών. Έτσι, στην γκάμα της Sika συμπεριλαμβάνονται συστήματα εύκαμπτων συνθετικών μεμβρανών (πολυμερείς μεμβράνες, τροποποιημένες ασφαλτικές μεμβράνες), υγρές μεμβράνες, συστήματα στεγανοποίησης αρμών (υδροφραγές, διογκούμενα προφίλ, ταινίες) στεγανοποιητικά κονιάματα και πρόσμικτα κονιαμάτων και συστήματα ενεμάτων. Οι βασικότεροι τύποι κατασκευών που εφαρμόζονται είναι υπόγειοι χώροι εμπορικής και οικιακής χρήσης, σήραγγες, γέφυρες και όλοι οι τύποι κατασκευών που συγκρατούν το νερό, όπως δεξαμενές και ταμιευτήρες. Τα συστήματα στεγανοποίησης πρέπει να ικανοποιούν όλο και πιο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά στην ταχύτητα και στην ευκολία εφαρμογής, καθώς και στη διαχείριση του συνολικού κόστους. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του τελικού πελάτη, καθώς και η εφαρμογή από καλά εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο συνεργείο εφαρμογής, έχουν καθοριστική σημασία για μακροπρόθεσμα στεγανές κατασκευές.

 

Target Market Waterproofing
Target Market Roofing

Υγρομόνωση δωμάτων

Η Sika παρέχει μια πλήρη γκάμα συστημάτων υγρομόνωσης δωμάτων, η οποία περιλαμβάνει συνθετικές μεμβράνες, εφαρμοζόμενες με διάφορα συστήματα, ανάλογα με την απαίτηση και τύπο δώματος, υγρές μεβράνες, αλλά και υλικά θερμομόνωσης δώματος και βοηθητικά προϊόντα τοποθέτησης συστημάτων. Τα τελευταία χρόνια, η Sika έχει εμπλουτίσει την γκάμα συστημάτων της και με συστήματα ασφαλτικών μεμβρανών (ασφαλτόπανα). Διαθέτοντας ιστορικό εφαρμογών άνω των 50 ετών, η μέχρι τώρα πορεία της Sika έχει τεκμηριώσει ότι οι λύσεις υγρομόνωσης που παρέχει προσφέρουν εξαιρετική λειτουργικότητα, καθώς είναι αξιόπιστες, βιώσιμες και μακροπρόθεσμης διάρκειας. Η ζήτηση σε αυτόν τον τομέα οδηγείται από την ανάγκη υιοθέτησης λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον, που να προσφέρουν και εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συστήματα φυτεμένων δωμάτων, ψυχρά & ηλιακά δώματα και οι οποίες συμβάλλουν ταυτόχρονα στη μείωση των εκπομπών CO2. Ενώ τα έργα αποκατάστασης και ανακαίνισης συνεχίζουν να αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στις αναπυγμένες αγορές, οι αναδυόμενες αγορές κινούνται προς την υιοθέτηση λύσεων υγρομόνωσης δωμάτων υψηλότερης ποιότητας για τις νέες κατασκευές.

Συστήματα διάστρωσης δαπέδων

Οι λύσεις για διάστρωση δαπέδων της Sika, περιλαμβάνουν ρητινούχα και τσιμεντοειδή συστήματα για βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, όπως οι μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και τροφίμων, δημόσια κτίρια, όπως εκπαιδευτικές και υγειονομικές εγκαταστάσεις, καταστρώματα χώρων στάθμευσης και ιδιωτικές κατοικίες. Κάθε τομέας της αγοράς υπόκεινται στις δικές του ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στα μηχανικά χαρακτηριστικά, στους κανονισμούς ασφαλείας (για παράδειγμα στα αντιολισθητικά χαρακτηριστικά), στην αντιστατικότητα και στην αντοχή σε χημικά ή φωτιά. Οι τάσεις στην αγορά διάστρωσης δαπέδων υπαγορεύονται από την αυξανόμενη σημασία των κανονισμών ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και από εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις ανάλογα με το έργο. Ο μεγάλος όγκος έργων αλλαγής χρήσης και επαναδιαμόρφωσης κτιριακών εγκαταστάσεων, έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην παροχή αποτελεσματικών λύσεων για την ανακαίνιση και αποκατάσταση υφιστάμενων συστημάτων δαπέδων.

Target Market Flooring
Target Market Sealing & Bonding

Σφράγιση & Συγκόλληση

Η Sika προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ανθεκτικών και υψηλής απόδοσης σφραγιστικών υλικών, ταινιών, αφρών και ελαστικών συγκολλητικών, τόσο για το κτιριακό κέλυφος, όσο και για την κατασκευή έργων υποδοής. Τυπικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη σφράγιση διαστολικών αρμών μεταξύ στοιχείων πρόσοψης για την προστασία των κτιρίων από τις καιρικές επιδράσεις, τη συγκόλληση ξύλινων δαπέδων για τη μείωση μετάδοσης κτυπογενών και αερόφερτων θορύβων και τη σφράγιση αρμών σε δάπεδα αεροδρομίων. Η αυξανόμενη ζήτηση στην αγορά αυτή τροφοδοτείται από την επιταχυνόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας των συγκολλητικών και σφραγιστικών υλικών υψηλής απόδοσης για τη συνολική ανθεκτικότητα και ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, την αυξανόμενη χρήση διαφορετικών υλικών, την αύξηση της αστικοποίησης, συμπεριλαμβανομένων του μεγάλου όγκου πολυώροφων κτιρίων και τη συνεχιζόμενη αντικατάσταση των μηχανικών συστημάτων στερέωσης με συγκολλητικά, λόγω της καλύτερης απόδοσής τους.

Αποκατάσταση

Αυτή η αγορά-στόχος περιλαμβάνει υλικά και συστήματα επισκευής, ενίσχυσης και προστασίας για κατασκευές σκυροδέματος, όπως επισκευαστικά κονιάματα, μη συρρικνούμενα έγχυτα κονιάματα υψηλών αντοχών, αγκυρωτικά συγκολλητικά, προστατευτικές βαφές, συστήματα ελέγχου διάβρωσης και συστήματα δομητικής ενίσχυσης. Ειδικά στις αναπτυγμένες αγορές, πολλές κατασκευές είναι δεκαετιών και χρήζουν επισκευής και αποκαταστάσης. Η Sika παρέχει τεχνολογίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής εμπορικών κτιρίων και έργων υποδομής, καθώς και λογισμικά σχεδιασμού για κατασκευαστές και σχεδιαστές. Η σημερινή ανοδική πορεία της ζήτησης οφείλεται σε αυξανόμενο όγκο έργων αποκατάστασης υποδομών στον τομέα των μεταφορών, της διαχείρισης των υδάτων και της ενέργειας, όπως η κατασκευή και συντήρηση των αιολικών πάρκων.

refurbishment target market
Target Market Industry

Βιομηχανία

Οι τομείς της Βιομηχανίας που καλύπτει η Sika περιλαμβάνουν τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων και εμπορικών οχημάτων (δομική συγκόλληση, άμεση τοποθέτηση παρμπρίζ, ηχομονωτικά συστήματα, συστήματα ενίσχυσης), την αγορά επισκευής αυτοκινήτου (αντικατάσταση παρμπρίζ, επισκευή αμαξώματος αυτοκινήτου), θαλάσσια σκάφη, εφαρμογές βιομηχανικής ελασματοποίησης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οικιακές συσκευές και τα συστήματα μηχανικών προσόψεων (δομικά υαλοστάσια, στεγανοποίηση μονάδων μονωτικών υάλων). Η Sika είναι τεχνολογικός ηγέτης στην ελαστική συγκόλληση, στα συγκολλητικά δομητικών εφαρμογών, στα σφραγιστικά, στα υλικά ενίσχυσης, αλλά και ηχομονωτικών εφαρμογών, παρέχοντας λύσεις για τους κορυφαίους βιομηχανικούς κατασκευαστές παγκοσμίως. Οι πελάτες μας βασίζονται στις λύσεις της Sika για τη βελτίωση της απόδοσης και της ανθεκτικότητας του προϊόντος, ενώ παράλληλα βελτιστοποιούν την αποδοτικότητά τους. Για παράδειγμα, οι λύσεις της Sika καλύπτουν βασικές παγκόσμιες τάσεις στο σχεδιασμό οχημάτων, συντελώντας στην κατασκευή ελαφρύτερων, ισχυρότερων, ασφαλέστερων, πιο αθόρυβων και αποδοτικότερων οχημάτων, ενώ τα υλικά ταχείας επεξεργασίας και η συμβατότητά τους με αυτοματοποιημένες διαδικασίες βελτιστοποιούν την παραγωγικότητα των πελατών μας.