Πεδίο εφαρμογής

Ναυπηγικές εφαρμογές Βιομηχανική ελασματοποίηση Συσκευές & εξοπλισμός Δομική συγκόλληση υαλοπινάκων & προσόψεων Μεταφορές Αυτοκινητοβιομηχανία Επισκευή αυτοκινήτου Κατασκευαστικά στοιχεία

Ομάδα προϊόντος

Sikaflex® Sikafloor® Marine
Φόρτωση...