Τομείς εφαρμογής των προϊόντων μας

'Εργα Αναφοράς

       

Social Media Wall

A map with all the Sika subsidiaries as of November 2021 marked

 

Παγκόσμια παρουσία σε
101
χώρες

 

9,252
δις CHF καθαρές πωλήσεις (2021)

 

27.059
εργαζόμενοι το 2021

 

21
Τεχνολογικά κέντρα παγκοσμίως

 

 

 

99
νέες πατέντες (2021)
μείωση των εκπομπών CO2 κατά
- 10.1 %
το 2021