Φόρτωση...

Έργα Αναφοράς

       

Social Media Wall

Παγκόσμια παρουσία σε
101
χώρες
Καθαρά κέρδη
825,1
εκ. CHF
24.848
εργαζόμενοι (2020)
7,877
δις CHF καθαρές πωλήσεις (2020)
83
νέες πατέντες (2020)
84
βραβεία σε 16 χρόνια - η πλέον πολυβραβευμένη εταιρεία στον τομέα της επισκευής σκυροδέματος