Τα προϊόντα μας

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προϊόντα & συστήματά μας.

Παγκόσμια παρουσία σε
100
χώρες
Καθαρά κέρδη
758,5
εκ. CHF
25.141
εργαζόμενοι (2019)
8,1
δις CHF καθαρές πωλήσεις (2019)
93
νέες πατέντες (2019)
84
βραβεία σε 16 χρόνια - η πλέον πολυβραβευμένη εταιρεία στον τομέα της επισκευής σκυροδέματος